SvM - Leefschool 't Zandhofje

De bestaande gebouwen van ’t Zandhofje dateerden uit 1966 en waren dringend aan vernieuwing toe. De vraag naar een energetisch verantwoord schoolgebouw, met de norm van een passiefhuisstandaard drong zich dan ook op.

Er worden 4 kleuterklassen en 6 klassen voor het lager onderwijs ondergebracht in een nieuwbouw van 2.500 m². Er is een turnzaal en een refter ondergebracht in hetzelfde volume, centraal in de school. Ook de omgevingswerken en de speelplaatsen zijn opgenomen binnen de werken. Deze compacte nieuwbouw is volledig geïntegreerd in een groene omgeving.

Dit bouwproject is één van de 165 bouwprojecten van de vennootschap Scholen van Morgen.
Ingenium stond in voor het ontwerp van alle technieken: ventilatie, verwarming, sanitair warm water, elektriciteit, verlichting, data… Gezien het hier gaat om een passief gebouw is de behoefte aan verwarming zeer laag. Dit vergt dus wel een heel andere aanpak van het ontwerp van de technieken. Bij elke ingreep dienen immers de gevolgen voor luchtdichtheid, (ongewenste) warmtewinsten, … afgetoetst te worden. Om de verwarming onafhankelijk van de ventilatie te kunnen sturen werd er gekozen voor traditionele, maar heel anders gedimensioneerde, radiatoren in de klassen. De sporthal en refter hebben een zeer variabele bezetting, die niet continu is over gans de dag. Een snel reagerend systeem is daarom aangewezen. De plaatsinname van radiatoren zou hier ook een hinderpaal geweest zijn, daarom is gekozen voor verwarming via de lucht. Hier kan een variabel ventilatiedebiet geleverd worden dat inspeelt op zowel de temperatuur als de luchtkwaliteit in de ruimte. Er wordt dus ook rekening gehouden met het aantal mensen dat aanwezig is, een klas tijdens de turnles bijvoorbeeld, of de hele school tijdens een feest. Energiezuinige verlichting is in een passief gebouw nog meer dan elders van invloed. Het kan immers niet de bedoeling zijn de ruimtes te verwarmen met de verlichting… Natuurlijke nachtventilatie, via opensturing van ramen, zorgt mee voor energiezuinige klimaatcontrole.
De nieuwe gebouwen zijn in gebruik sinds november 2015.