De Zande Wingene - studie CO² neutraal

De Zande Wingene wenst een doorlichting van zijn 4 gebouwen om te zien in welke mate deze CO2 neutraler kunnen gemaakt worden in het kader van de vergroening van het patrimonium van de Vlaamse Overheid. Bedoeling is om een 3-tal scenario's te evalueren.