Studie technieken Stuivenbergsite

Betreft een voorbereidende studie van de huidige technische infrastructuur van de Stuivenbergsite (ZNA) in opdracht van AG Vespa. Het ziekenhuis verhuist en enkel de psychiatrische afdeling blijft behouden. Het huidige ziekenhuis krijgt een herbestemming  tot een mix van wonen, kantoren, winkels, ...  Een groot deel van de site zal gerenoveerd en gerestaureerd worden, bepaalde delen zullen ook gesloopt worden.

De Stuivenbergsite staat voor een grondige transformatie.  De huidige gebruiker van de site, ZNA, verlaat ze grotendeels en behoudt er enkel de psychiatrische afdeling.  De vrijgekomen ruimte zal herbestemd worden tot een mix van wonen, kantoren en winkels.  Dat zal deels gebeuren door renovatie en restauratie, deels door nieuwbouw op plaatsen waar te slopen gebouwen staan. 
De site blijft deels in gebruik tijdens de werken.  De nutsvoorzieningen dienen dat dus ook te blijven.  Deze opdracht behelsde dan ook de inventarisatie van de bestaande nutsvoorzieningen, de visie op de aanpassing om de continuïteit tijdens de tijdelijke en de toekomstige situatie te garanderen én een toekomstvisie die rekening houdt met de aansluiting op het toekomstige stadsbrede warmtenet.  Vooral in dat laatste ook zit onze sterkte gezien onze pioniersrol op het vlak van warmtenetten in het algemeen en onze kennis van het project 'over de ring' in het bijzonder.