Gitschotelhof

Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft geopteerd voor een volledige nieuwbouw bestaande uit een woonzorgcentrum  en assistentiewoningen op de huidige site Gitschotelhof. Daardoor verloopt de verbouwing gefaseerd. Het woonzorgcentrum omvat 180 kamers uitgebreid met: een centrum voor kortverblijf met 4 plaatsen, een lokaal dienstencentrum en een centrale keuken In een later fase worden er 120 service flats geplaatst, en wordt er een ondergrondse parking van 105 plaatsen voorzien.

Bij de studie en het ontwerp van het woonzorgcentrum houdt Ingenium rekening met de groeiende vraag naar huiselijkheid en comfort om de overstap van de bewoners van uit hun thuis zo klein mogelijk te maken. Daarnaast heeft Ingenium ook oog voor de energie-efficiëntie. Door middel van een warmtekrachtkoppeling wordt er gezorgd voor een gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. De vrijgekomen warmte wordt in eerste instantie aan het sanitair warm water afgegeven. De Luchtgroepen worden uitgerust met een hoogrendement warmtewisselaar. Verder wordt onderzocht om op de meest energievriendelijke manier voor topkoeling te zorgen in de zomer.

Om energie te besparen worden de assistentiewoningen uitgerust met ventilatiesysteem C+, die wordt geregeld in functie van de bezetting en vochtigheidsgraad van de ruimte.

Ingenium voerde voor Gitschotelhof diverse energie- en duurzaamheidsstudies uit, waaronder een masterplan duurzaamheid, haalbaarheidsstudies alternatieve energie, EPB-studies en bouwfysische simulaties. Vooraleer de installaties in dienst gesteld worden, ondergaan deze een grondige functionele werkingstest (commissioning).

E-peil: 60        K-peil: 30