Onderzoek Masterplanstrategie ontwikkeling Matexi in Oostakker

Onderzoek masterplanstrategie nieuwe residentiële ontwikkeling site Meerhoutstraat Oostakker.

 

De site bestaat uit zowel grondgebonden woningen als appartementsgebouwen in verschillende clusters.
Binnen het masterplan voor de residentiële nieuwbouw woonwijk Meerhoutstraat in Oostakker werd een long list aan technieken bestudeerd voor de warmte en koude productie op de site.
Er werden enkele warmtepomp (centraal vs decentraal) cases gedimensioneerd en zowel economisch als ecologisch benaderd.
Naast de warmte (centrale verwarming sanitair warm water) en koude(passieve koeling) productie werd ook in kaart gebracht hoe de site toekomst gericht kan voorzien worden van de nodige laadinfrastructuur en zonnepanelen.
De combinatie van de voorgestelde technieken zorgen dat de energievoorziening van de site zonder fossiele brandstoffen gerealiseerd kan worden en ook maximaal lokaal hernieuwbare energie benut.