Concertgebouw Brugge onderhoud

Ingenium stelde een onderhoudscontract voor HVAC- en elektrische installaties van Concertgebouw Brugge op, dat werd uitgevoerd door een onderhoudsfirma.

Ingenium heeft in nauw overleg met het technisch managementteam van het Concertgebouw Brugge het onderhoudscontract opgesteld voor de HVAC- en elektrische installaties. Om ervoor te zorgen dat het onderhoud op een professionele en efficiënte manier wordt uitgevoerd, zal een gespecialiseerde onderhoudsfirma de onderhoudstaken op zich nemen.

Het onderhoudscontract omvat de volgende zaken:

HVAC-installaties: De onderhoudsfirma zal regelmatig onderhoud uitvoeren aan de HVAC-systemen van het Concertgebouw Brugge, waaronder de verwarming, ventilatie en airconditioning. Dit omvat het reinigen van filters, het controleren van de werking van de systemen en het uitvoeren van reparaties indien nodig.
Elektrische installaties: De onderhoudsfirma zal regelmatig onderhoud uitvoeren aan de elektrische installaties van het Concertgebouw Brugge, waaronder de verlichting, de stroomvoorziening en de beveiligingssystemen. Dit omvat het controleren van de bedrading en de aansluitingen, het vervangen van lampen en het uitvoeren van reparaties indien nodig.

Ingenium heeft duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de partijen, evenals de duur en de opzegtermijn van het contract. Het onderhoudscontract is opgesteld met het oog op een optimale gebruikerservaring en een probleemloze uitbating van het Concertgebouw Brugge.

Het Concertgebouw Brugge kan erop vertrouwen dat het onderhoud van de HVAC- en elektrische installaties wordt uitgevoerd door een professionele onderhoudsfirma, met de expertise en kennis om de installaties in topconditie te houden. Door het onderhoudscontract na te leven en regelmatig onderhoud uit te voeren, kan het Concertgebouw Brugge blijven genieten van een goede werking van de HVAC- en elektrische installaties.