KMSKA De Keyserzaal

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen sloot gedurende enkele jaren zijn deuren voor renovatie. Ook werd voor de Keyserzaal onderzocht welke de mogelijkheden zijn om het dak te verbeteren wat betreft thermische performantie.

De Keyserzaal

De maatschap Ingenium Freestone HFB 2019 doet een onderzoek naar de mogelijkheden om het dak van de Keyserzaal te verbeteren wat betreft thermische performantie. Enerzijds om het zomercomfort te verbeteren en anderzijds om de energieverbruiken door warmteverliezen via de zolder te beperken. Tevens moest condens in de Keyserzaal en zolder vermeden worden.

Ingenium heeft hiervoor volgende studies gedaan:

- Energie- en comfortsimulaties van verschillende scenario’s
- Bouwfysische simulaties van verschillende scenario’s
- TCO-berekening van 2 weerhouden scenario’s