PIDPA energieaudit hoofdkantoor Antwerpen

In het hoofdkantoor op de Desguinlei in Antwerpen werd een energieaudit uitgevoerd.

Energieaudit op basis van plaatsbezoek, inventarisatie van bestaande toestand, opmaken van energiebalans en opstellen van energie-actieplan. In dit laatste plan stelt Ingenium 8 toepasbare maatregelen voor, waarna een gedetailleerde uitwerking volgt van één van de acht geselecteerde maatregelen.