Fire safety engineering

De vele open ruimtes in moderne architectuur staan vaak haaks op de strikte brandveiligheidsnormen die de overheid oplegt. Toch kunnen speciale technieken ook in dié situaties zorgen voor een brandveilig niveau. Ingenium combineert kennis van de complexe wetgeving, de installaties voor branddetectie en –blussing en de vertaling van de technieken naar het menselijk gedrag in noodsituaties.

De normering voor brandveiligheid is door de jaren heen veel strenger en uitgebreider geworden. Voor bouwheren zorgt die toegenomen complexiteit vaak voor kopzorgen. Ingenium ondersteunt hen in het volledige traject.

Architectuur speelt een belangrijke rol in de brandveiligheid van een gebouw. Zowel de opdeling van het gebouw in compartimenten als de keuze voor brandveilige materialen kunnen in noodsituaties een levensreddend verschil maken. Gebouwen met minder compartimentering en meer open ruimtes moeten een afwijking aanvragen op de normering, die bovendien verschilt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ingenium helpt bij het opmaken van een correct dossier, in samenwerking met onze partner FESG.

Eenmaal de afwijking is goedgekeurd, ondersteunen we de bouwheer in de ontwerpfase met het uittekenen van de installaties voor sprinkling en rook-warmteafvoer (RWA). We hebben daarbij niet alleen oog voor de interactie tussen de technieken – zoals het automatisch afsluiten van de gastoevoer bij branddetectie – maar ook voor de concrete evacuatie in geval van nood. Zo kunnen we op basis van ons BIM-model makkelijk opmeten of het ontwerp – zoals de inplanting van noodtrappen – conform de brandveiligheid is. We ondersteunen de preventieadviseur bij de opmaak van een evacuatieplan en adviseren welke looplijnen een vlotte ontruiming mogelijk maken. Bovendien kunnen we op basis van onze jarenlange ervaring met heel uiteenlopende projecten correct inschatten op welke manier de evacuatie van bijvoorbeeld een WZC verschilt van die in een gevangenis of een kantoortoren.