Energieoptimalisatie

Het monitoren van energie is vandaag de dag een must voor grootverbruikers. Er wordt heel wat data verzameld, maar hoe ga je als gebouweigenaar hier nu verder mee aan de slag?

Veel organisaties met een uitgebreid patrimonium aan gebouwen houden gegevens over hun energieverbruik bij. Het analyseren en interpreteren van deze verzamelde data op een geïntegreerde manier geeft een aantal nieuwe mogelijkheden. Technische installaties kunnen verfijnder en beter afgesteld worden om zo het comfort te verhogen en kosten te besparen.

Efficiënte (energie)monitoring geeft een transparant en bruikbaar antwoord op diverse vragen. Naast het in kaart brengen van het totale verbruik, kunnen ook grootverbruikers, kritische verbruikers en onnodig lekverbruik worden gedetecteerd. Verder kan ook de betrouwbaarheid van de installaties worden nagegaan. De reservecapaciteit op de bestaande energieaansluitingen en de mogelijkheden om hernieuwbare energie te integreren worden in kaart gebracht. Installaties kunnen worden afgesteld zodat de gebruikers en medewerkers dagelijks van een optimaal binnencomfort kunnen genieten.  

En minstens even belangrijk: komt het gemeten verbruik overeen met wat op de energiefactuur wordt aangerekend? Presteert het gebouw zoals het oorspronkelijk ontworpen en vooropgesteld is? En hoe scoort het energieverbruik ten opzichte van gelijkaardige gebouwen?

Met 50 jaar ervaring in energietechnieken in gebouwen, geeft Ingenium advies op maat voor de beste oplossing. Dit doen we zowel in het voortraject van een nieuwbouw of een renovatieproject, als voor  gebouwen in exploitatie. Ingenium beschikt hiervoor over een uitgebreide knowhow om uit diverse energiedata de juiste conclusies te trekken die er voor zorgen dat aanpassingen en investeringen ook écht opbrengen.

Voor het visualiseren en helder interpreteren van energiedata doet Ingenium beroep op de Energis monitoringsoftware. Een tool die we hebben helpen ontwikkelen.  We kunnen echter  ook aan de slag met andere, reeds aanwezige, platformen in gebouwen.

Uit onderzoek blijkt trouwens dat grootverbruikers zonder grote ingrepen al vlug 5% energie kunnen besparen. Daarmee is de investering in efficiënte energiemonitoring snel terugverdiend.

Als een gebouw in gebruik is, moeten de technische installaties worden onderhouden. Niet alleen om te blijven werken, maar ook om goed afgesteld en energieperformant te blijven. Voor wie complexe installaties beheert en/of een uitgebreid patrimonium in portefeuille heeft, is het plannen, uitvoeren en opvolgen van dat onderhoud niet altijd evident. Ingenium ontzorgt met een aanpak op maat waarin zowel een eigen onderhoudsteam als maximale uitbesteding een plaats kan vinden.