Duurzaamheid & certificaties

Steeds meer opdrachtgevers willen hun duurzaam bouwproject niet alleen realiseren, maar ook laten certificeren. Ingenium heeft voor alle actuele duurzaamheidslabels – zoals BREEAM en WELL – experten in huis.

Van bij de start van een project zitten we samen met het bouwteam. De diverse parameters of credits van de gekozen duurzaamheidsmeter worden afgewogen volgens de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Naarmate het project loopt, volgen we dit verder op (studies, correcte werfuitvoering, documenteren van de maatregelen). Op het einde van het traject wordt een rapport opgemaakt waarna het certificaat wordt uitgereikt.

BREEAM focust met een 70-tal parameters of credits in 10 categorieën vooral op de duurzaamheid van gebouwen. Evidente thema’s als energie, afval, watergebruik en mobiliteit worden aangevuld met onder meer ook duurzame managementpraktijken en het gebruik van duurzame materialen. INGENIUM heeft niet alleen BREEAM-assessors in dienst – die opdrachtgevers van a tot z bijstaan bij het behalen van een BREEAM-label – maar ook een BREEAM AP (accredited professional) die assessors controleert en evalueert.

WELL is een recent label van het International WELL Building Institute dat met 7 speerpuntthema’s vooral focust op de gezondheid, het comfort en het welbevinden van de gebruikers van een gebouw. Ook voor WELL heeft Ingenium een geaccrediteerd assessor in huis.

Andere duurzaamheidsmeters die we gebruiken zijn GRO – vernieuwd label voor de waardering van kantoorgebouwen – en TOTEM. Deze laatste is een nieuwe tool van de Vlaamse overheid om de milieuimpact van verschillende bouwsystemen te vergelijken. Op die manier kunnen we niet alleen de directe maar ook de indirecte milieukost correct inschatten. Dit past volledig in de levenscyclusanalyse (TCO) die voor Ingenium een evidentie is voor elk bouwproject.

Ingenium stelt zijn ervaring en expertise ook ter beschikking aan overheden en bouwheren die zélf een duurzaamheidsmeter willen opmaken. Die kan bij aanbestedingen of wedstrijden als extra evaluatietool worden ingezet.