Circulaire economie

Het begrip ‘circulariteit’ focust in de bouwwereld vooral op de structuur van een gebouw en de bouwkundige materialen. Ingenium wil echter een voortrekker zijn om circulair bouwen ook op het vlak van technische installaties mee te stimuleren.

Bij circulariteit maakt men vaak een onderscheid tussen verschillende gebouwlagen, op basis van hun levensduur. ‘Dragers’ – vaste bouwelementen, met een lange levensduur – staan dan tegenover ‘inbouw’ – variabele en demontabele elementen met een korte(re) levensduur, zoals technische installaties. De uitdaging bestaat er niet enkel in om circulair hergebruik van die installaties mogelijk te maken, maar ook om al bij het ontwerp ervan de mogelijke functieveranderingen aan het gebouw in te calculeren. De technische installaties worden niet ruimtespecifiek maar flexibel en modulair ontworpen. De hogere investeringskost voor die ruimteflexibiliteit verdient zich terug als bij een andere invulling van het gebouw geen ingrijpende aanpassingen aan de installaties nodig zijn.

Er is ook een mindshift nodig van het ‘bezit’ van technische installaties naar een model waarbij comfort of energie als dienst wordt aangeboden: comfort of energy as a service. Door de installaties op het einde van de rit terug te nemen, realiseert de leverancier ervan een gesloten keten. Met BIM kunnen de installaties worden beschreven, in rubrieken ingedeeld en beheerd. Dat maakt hergebruik in de toekomst – eventueel in een ánder project – een stuk makkelijker. Met onze expertise op het vlak van commissioning en optimalisatie weten we ook dat goed onderhoud en beheer van de installaties belangrijk is om circulair hergebruik mogelijk te maken. Wie zicht heeft op het precieze aantal draaicycli van een koel- of verwarmingssysteem, kan de restwaarde bepalen en correct inschatten of zorgvuldig demonteren en hergebruiken nog de moeite waard is.

Circulariteit betekent tenslotte ook ‘de hernieuwbaarheid van álle resources: energie en water maar daarnaast (en buiten de focus van Ingenium) ook lucht, materialen en vruchtbare grond’. Daarom zet Ingenium maximaal in op hernieuwbare energie en het duurzaam gebruik van water. We hebben ook expertise over de energetische flexibiliteit van gebouwen, waarbij de buffercapaciteit en de mogelijkheid om in de toekomst op andere energieopwekkers over te schakelen, belangrijke parameters zijn. Onze uitgebreide kennis van warmtenetten laat ons ook toe om voor elk gebouw het potentieel in te schatten en te bewaken. En op site niveau kunnen we dan ook kijken de gebouwen op een smart grid aan te sluiten.

Gerelateerde projecten

Er werden geen resultaten gevonden. Probeer een andere combinatie of voer een trefwoord in.