Smart city & smart energy grids

In de slimme stad zijn gebouwen geen eilandjes meer. Interactie en complementariteit tussen de gebouwen en sites zorgen voor meer energie-efficiëntie en grotere duurzaamheid. Klinkt dit nog als toekomstmuziek? Ingenium bouwt al vele jaren aan expertise over collectieve energienetten (warmtenetten en smart grids).

Elke woon- of werkeenheid een eigen verwarmingsketel en eenzijdige aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet, is niet het model van een duurzame toekomst. Door de energiebehoeften te clusteren en slimmer gebruik te maken van centrale energiebronnen, vergroenen we onze leefwereld op een economisch én maatschappelijk verantwoorde manier.

Zo kunnen volledige gebouwen, sites of stadswijken van warmte worden voorzien via een warmtenet met een centrale energiebron. Smart grids maken gebruik van de solar-, thermische of windenergie die door het gebouw of de site wordt opgewekt om een slim elektriciteitsnet aan te sturen. Onze expertise over wijk- en stadsnetten helpt u bij het kiezen en ontwerpen van de meest efficiënte voorziening, bij het optimaliseren van uw centrale energiebron en de duurzame vermindering van uw beheerskost.