Theater technique

Cultuurhuizen zijn de gebouwen bij uitstek waar creativiteit en verbeelding tot leven komen. Theatertechnieken spelen daarbij een belangrijke ondersteunende rol. Zowel de fysieke ruimte als de technische installaties moeten voldoende functioneel en flexibel zijn om de diverse soorten voorstellingen tot hun recht te laten komen. Ingenium bouwde in diverse projecten expertise op.

Theatermechanica bepaalt (letterlijk) het kader waarbinnen een voorstelling plaatsvindt. ‘Poten’ en ‘friezen’ bakenen af wat zichtbaar mag zijn of verborgen moet blijven en aan de buizenconstructies boven en voor het podium hangen decorstukken en theaterverlichting. De geluidsinstallatie zorgt dat muziek, gesproken woord of audio-opnames goed tot hun recht komen.

Bij de start van een project gaan we na welk soort voorstellingen de opdrachtgever in de zaal wil programmeren. Ook met de technici die de installaties effectief zullen gebruiken, wordt afgestemd wat hun voorkeuren zijn. Daarna wordt een programma van eisen met een bijhorend budget opgesteld, dat wordt afgetoetst en eventueel aangepast aan het budget dat de bouwheer vooropstelt.

Ingenium werkt nauw samen met een Belgisch ingenieursbureau dat dé specialist is in theatertechniek. Zo kunnen we klanten ook expertise aanreiken over de architectuur van de zaal. Hoe wordt een cultuurzaal het best opgebouwd? Wat zijn ideale zichtlijnen, podiumbreedtes en toneelopeningen? En welke afmetingen moeten de gangpaden en de zetels hebben om een maximale zaalcapaciteit te combineren met optimaal comfort voor de cultuurliefhebber?