Smart energy grids

Collectieve energiesystemen zijn de toekomst. Een PV-installatie, zonneboiler, verwarmingsketel of batterij voor elk gebouw is immers niet de meest efficiënte en duurzame manier om energie op te wekken, te verdelen en op te slaan. Ingenium kent zowel de technische mogelijkheden als de regelgeving die cruciaal is voor succesvolle collectieve projecten.

Meest gangbaar tot nu toe zijn warmtenetten. Ze verwarmen gebouwen, sites of hele stadswijken met water op hoge temperatuur, vaak restwarmte afkomstig van verbrandingsovens of biomassacentrales. Als alternatief kunnen warmtepompcentrales worden ingezet die omgevingswarmte op láge temperatuur – van bijvoorbeeld oppervlakte- of rioolwater – lokaal opkrikt tot bruikbare temperaturen voor verwarming of sanitair warm water. Een andere toepassing is het opzetten van een zonneboilersysteem op wijk- of stadsniveau, wat een efficiënter buffersysteem mogelijk maakt dan een buffervat in elk gebouw.

Ook ándere energie kan baat hebben bij een concept dat op grotere schaal wordt uitgewerkt. Een privaat elektriciteitsnet dat op wijkniveau voor een energie-evenwicht zorgt, vermijdt dat elk gebouw een batterij voor elektriciteitsopslag moet hebben.

In een grootschalig collectief project is in de eerste plaats het concept cruciaal. Door onze jarenlange ervaring met collectieve energiesystemen op bijvoorbeeld ziekenhuiscampussen zorgen we voor een sluitend systeem dat energie-efficiënt is en het comfort waarborgt.

De wetgeving blijkt echter niet altijd aangepast aan collectieve scenario’s waarbij de vaste rollen van energiepartners worden doorbroken. Ingenium is bijzonder goed op de hoogte van de huidige regelgeving, maar doet ook aan beleidsondersteuning. Zo spelen we een actieve rol in de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE), Warmtenet Vlaanderen en ORI. We werken ook mee aan overheidsprojecten waarbij wordt onderzocht wat er in de huidige regelgeving ontbreekt om collectieve energiesystemen in de toekomst mogelijk te maken.