we are ingenium

We bring buildings to life, for life

Weinig mensen kennen de ingenieuze technieken die gebouwen van comfort voorzien. Lichten aandoen, kranen opendraaien, de airco aanzetten, … Het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Gebouwen kunnen niet zonder technische installaties. Maar ze worden vaak verborgen in muren, vloeren en plafonds. Zonder techniek is een gebouw slechts een lege doos. Levenloos. Wij brengen leven in gebouwen, op een duurzame manier.

We think circular and work modular

Als kennisbedrijf blijven we jouw partner gedurende de hele levenscyclus van het gebouw. We bieden expertise in vier domeinen: consultancy, engineering, commissioning en optimisation. We verkennen nieuwe duurzame concepten, ontwikkelen intelligente technische oplossingen, testen en inspecteren nieuwe installaties, en volgen van nabij op zodat we kunnen bijsturen waar mogelijk. We ontwerpen modulaire systemen die vlot aangepast of uitgebreid kunnen worden. Om noden en verwachtingen in de toekomst te vervullen.

alt foto

We create future proof solutions

We creëren technieken die een gebouw morgen, maar ook later in de toekomst, optimaal laten functioneren. Technieken die voldoen aan alle toekomstige eisen op vlak van duurzaamheid en comfort. We gaan modulair tewerk. En verliezen de total cost of ownership (directe en indirecte kosten, inherent verbonden aan het gebruik van een gebouw) niet uit het oog. Zo anticiperen we op onaangename verrassingen in de toekomst.