INGENIUM

Nieuws

INDUSTRIUM – hét ingenieursbedrijf voor handel en industrie!

juni 2016

Bart Verplancke van ERBEKO en Nicolas Vyncke van INGENIUM hebben beslist om hun krachten te bundelen door de oprichting van een nieuwe vennootschap met de naam INDUSTRIUM.

Alle activiteiten en personeel van het ingenieursbedrijf ERBEKO worden op 1 juni 2016 overgenomen door deze nieuwe vennootschap INDUSTRIUM.

Onder de dagelijkse leiding van ir. Bart Verplancke, Managing Director, wordt INDUSTRIUM verder uitgebouwd als een ingenieursbedrijf gespecialiseerd in technische vraagstukken en wil het dé partner zijn voor handeldrijvende en industriële bedrijven in o.a. volgende domeinen:

  • Adviseren, bestuderen en ontwerpen van technische installaties en uitrusting voor industriegebouwen en gebouwen van handeldrijvende bedrijven.
  • Analyseren en optimaliseren van de energie-efficiëntie van energie-intensieve installaties zoals nutsvoorzieningen en industriële processen.
  • Uitvoeren van energieaudits in grote ondernemingen, uitwerken van energiestudies en energieplannen voor energie-intensieve bedrijven.
  • Assistentie leveren aan industriële bedrijven als externe energie-coördinator.
  • Opzetten van meetcampagnes van thermodynamische parameters aan de hand van eigen professionele meetapparatuur ter ondersteuning van efficiëntieberekeningen.

INDUSTRIUM wordt een zusteronderneming van INGENIUM, waarbij op alle vlak de krachten gebundeld worden, teneinde de handeldrijvende en industriële eindklanten nog beter te kunnen bedienen. Uitwisseling van medewerkers, kennis, technologie en methodologie moeten zowel INDUSTRIUM als INGENIUM in staat stellen om hun dienstenaanbod kwalitatief verder uit te bouwen.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

ir. Bart Verplancke ir. Nicolas Vyncke
Managing Director INDUSTRIUM bvba CEO INGENIUM nv
bart.verplancke@industrium.be nicolas.vyncke@ingenium.be


Terug naar overzicht
Referenties zoeken

of

Alle referenties

Project in de kijker

Blue Gate Antwerp - haalbaarheidsstudie

meer info +

Blue Gate Antwerp is een prestigieus reconversieproject dat ten zuiden van Antwerpen een energiepositief bedrijventerrein wil realiseren. Ingenium onderzoekt vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van duurzame strategie en ontwikkelt een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd in deze studie onderzocht.