Onze klanten aan het woord

Danny Van Hove – Diensthoofd Infrastructuur / Bouwcoördinator AZ Sint-Lucas Gent

Na het Universitair Ziekenhuis is het AZ Sint-Lucas het grootste ziekenhuis in Gent. Het is de fusie van wat oorspronkelijk 3 autonome Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek. AZ Sint-Lucas telt 905 bedden, meer dan 200 artsen en ruim 2.000 medewerkers. Danny Van Hove is er Diensthoofd Infrastructuur / Bouwcoördinator. “Ik geef enerzijds leiding aan de Dienst Gebouwen, een klein intern studiebureau met 3 ingenieurs (elektriciteit, dynamische technieken en bouw) en 2 architecten, die het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten opvolgen. Anderzijds is er de Dienst Technisch Onderhoud, die de exploitatie van de gebouwen tot aan de volgende reconversiefase in goede banen leidt.”

“Bij de eerste fusie – eind jaren ’90 – werd een masterplan opgemaakt met een tiental projecten. Ik kwam eind 1999 in dienst en het eerste project – een nieuwbouwdeel van 18.000 m2 – startte in 2000. Het projectteam was al samengesteld: De Vloed voor de architectuur, Sweco (ex-Libost Group) voor de stabiliteit en Ingenium voor de technieken. Sindsdien werken we samen. Het tweede project was de integratie van de campussen van AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius, die vroeger buren waren maar volledig gescheiden werkten. We waren toen de eersten in Vlaanderen die de gebouwen indeelden met genummerde straten in plaats van de vroegere kleurcodes. Na de fusie met AZ Volkskliniek werd beslist om ook dié werking volledig te integreren op de campus Sint-Lucas. Recent waren er met de gebouwen C en W nog twee grote nieuwbouwprojecten. Sinds 2000 hebben we met dit bouwteam ruim 80.000 m2 nieuwbouw en verbouwingen gerealiseerd. Daarnaast sloten we met Ingenium een afzonderlijk contract af voor het energiemasterplan dat inzet op de bedrijfszekerheid van de installaties en op energiebesparende maatregelen.”

“Omdat we nog heel wat extra projecten en activiteiten in eigen beheer doen, kunnen mijn ingenieurs de grote projecten niet helemaal zélf uitwerken. Ingenium ontzorgt ons daarbij door lastenboeken, plannen en aanbestedingsdossiers op te maken, in overleg met De Vloed. Daarna volgen ze de concrete aanbesteding en de uitvoering van de werken op. Ze zijn de link tussen de bouwheer, de aannemer en de ontwerper in alle grote projecten.

"Door de lange samenwerking hebben we een goeie verstandhouding. We kennen mekaar en weten wat we van mekaar kunnen verwachten. Bram, onze contactpersoon bij Ingenium, is ook iemand die ervoor zorgt dat er dankzij goeie afspraken weinig spanningen of problemen zijn. En áls die al voorkomen, komt er via overleg altijd een oplossing uit de bus.”

“Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer. Ze spelen flexibel in op onze wereld, die snel verandert. Dat zowel in mijn eigen team als bij Ingenium de mensen met wie we samenwerken al lang dezelfde zijn, zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Er moet natuurlijk een match zijn, en dat is hier wel degelijk het geval. Bovendien zit ook de verhouding goed tussen de erelonen die we betalen en de dienstverlening die we daarvoor terugkrijgen.”

Sven Hebbelinck- Diensthoofd Technische Dienst UZ Brussel

UZ Brussel heeft een vloeroppervlakte van 136.000 m² en telt 721 bedden. Het deelt de technische installaties met de universitaire campus geneeskunde en pharmacie op dezelfde site. Sven Hebbelinck is sinds 2002 diensthoofd van de Technische Dienst.

Enkele jaren geleden schreven we een prijsvraag uit voor een raamovereenkomst voor een aantal engineeringopdrachten. Er waren 4 kandidaten en de opdracht werd begin 2018 aan Ingenium toegewezen.

"Wat meespeelde in onze keuze was de nadruk die Ingenium legt op kwaliteitszorg, zowel in de ontwerpen die ze maken als bij het bewaken van de budgetten. Maar wat er nog méér uitsprong, was de aandacht voor de éindfase van een project, wat wij commissioning noemen. Die wordt vaak stiefmoederlijk behandeld door een studiebureau, dat problemen dan afwentelt op de bouwheer zelf. Voor ons is het net belangrijk dat het studiebureau samen met ons en de aannemer via testen nagaat of alles uitgevoerd is zoals het werd ontworpen, en werkt zoals voorzien in de plannen. Dat Ingenium een apart team heeft voor commissioning geeft ons die zekerheid.”

We hebben in die 3 jaar al diverse projecten samen met Ingenium aangepakt. In onze energiecentrale moest een afstemming gebeuren tussen onze WKK en de stookketels, en daarna heel het traject dat daar stroomafwaarts achter zit met diverse onderstations. We hebben ook een nieuwe installatie voor sanitair warm water geplaatst en een nieuwe koelcentrale op ons beddenhuis. Ingenium heeft ons ook bijgestaan bij de begeleiding en opvolging van een project voor de afdeling pharmacie, dat door een buitenlands studiebureau werd uitgewerkt. Er lopen een aantal verbouwings- en renovatieprojecten, enerzijds voor diverse laboratoria en anderzijds voor een nieuwe eenheid voor gastro-endoscopie. En we zijn bezig met de vernieuwing van de koeling van onze polikliniek.

Het gaat vooral om totaalopdrachten. Wij weten bij elk project in grote lijnen waar we naartoe willen. Ingenium helpt ons dan om dit conceptueel uit te werken en te engineeren. Daarna worden prijsvraagdossiers opgemaakt om de werken door onze huisaannemers te laten uitvoeren of te gunnen via overheidsopdrachten. De uitvoering van de werken wordt opgevolgd en op het einde is er die commissioning. Voor ons is het belangrijk dat Ingenium begrijpt waar wij heen willen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er nooit slechts één oplossing is voor een technisch probleem. Mijn eigen ingenieurs en experten hebben ook wel hun idee, en ideeën kunnen wel eens botsen. Maar wij moeten waken over het totaalplaatje van de technieken op de site, vandaag én in de toekomst.

"Ingenium moet de deelaspecten uitwerken, en daarbij kritisch meedenken en creatief zijn. Dat aanvoelen, om hun ideeën vorm te geven en ze daarna verder uit te bouwen in onze richting, daar zijn ze heel goed in."

Dat wij in een heel flexibele omgeving actief zijn, is voor externen niet altijd makkelijk. Voortdurend nieuwe inzichten krijgen en geregeld van gedacht veranderen, is in onze sector schering en inslag. Onze opdrachtgevers zijn medici, geen technici. Ze denken soms dat alles mogelijk is, en dat je ook op het laatste moment nog met een heel andere mening kunt afkomen. De coronacrisis zet dat nog eens éxtra op scherp. Terwijl een studiebureau vaak wil dat je eerst alles goed uitlegt, waarna ze achter hun tekentafel kruipen en enkele maanden later terugkomen met de oplossing. Die kan tegen dan echter alweer achterhaald zijn.

“Ingenium kent onze sector ondertussen goed genoeg om met die grote flexibiliteit om te kunnen. Ze doen er zeker niet moeilijk over als ze snel moeten inspelen op veranderingen.”

We werken uiteraard met diverse medewerkers van Ingenium samen, want onze talrijke projecten hebben verschillende projectleiders. Ik krijg van iedereen bij ons positieve commentaar op de samenwerking. Die verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na. Ze vertellen me ook dat ‘de klik’ er is, dat we op dezelfde golflengte zitten en samenwerken naar het zelfde doel toe. De mensen van Ingenium draaien niet rond de pot. Ze vatten de koe bij de horens en ageren to the point. Dat is wat wij willen en verwachten.

Wim Goethals – Technisch Directeur / Projectleider bij IPES

Op de Campus Ardoyen in het Technologiepark van Zwijnaarde bouwen we een onderzoeksgebouw en een bio-accelerator voor de vzw Lo2cus (UGent en VIB) en Obelisc NV. De twee gebouwen van elk zes bouwlagen komen op een halfondergrondse parking. Het onderzoeksgebouw huisvest onder meer kantoren,  een restaurant, diverse labo’s en onderzoekslokalen, een animalium, plantengroeikamers en een serre van 550 m². Het tweede gebouw wordt ontwikkeld als accelerator voor lifescience- en biotechbedrijven.

"We leerden Ingenium 10 jaar geleden kennen bij een eerder project op deze campus. Ze hebben veel ervaring in biotech en in de aanverwante ziekenhuissector, en zijn groot genoeg om dergelijke projecten aan te kunnen." 

Omdat de samenwerking toen goed verliep, was het logisch om hen ook nu in het bouwteam op te nemen. Ingenium heeft onder meer de volledige studie en het ontwerp gedaan van HVAC, sanitair, elektriciteit, liften, puur water en medische gassen. Voor bepaalde lokalen lag de lat bijzonder hoog. Zo vragen het animalium en de labo’s bijzonder veel aandacht voor luchtdichtheid, luchtzuiverheid en toegankelijkheid. Ook de afvalwaterzuivering gebeurt op een doorgedreven manier. Voor de plantengroeikamers en de serre zijn er dan weer speciale klimatologische omstandigheden vereist. De technische installaties spelen in zo’n project dus een cruciale rol.”

De meerwaarde van Ingenium begon al bij de start van het project, waarbij ze het prestatiebestek uit de ontwerpwedstrijd meteen hebben omgezet in een gedetailleerd uitvoeringsbestek. Daardoor konden wij onze onderaannemers makkelijker leiden bij het opmaken van hun offertes en kregen we beter vergelijkbare en ook correctere prijzen.

“Werken met Ingenium biedt zeker ook voordelen in de ontwerpfase. Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA. Dat spelen we ook uit bij onze eindklant. De energiekost is bij installaties van een dergelijke omvang immers heel belangrijk.”

Een andere belangrijke meerwaarde is dat Ingenium volledig in 3D werkt, en de diverse ontwerpplannen in één BIM-model integreert. In dit project werd zelfs nog een stap vérder gegaan, door in dat model ook de uitvoeringsplannen van de onderaannemers op te nemen. Door clashcontroles werden fouten op voorhand gedetecteerd en faalkosten en tijdverlies op de werf sterk beperkt. 

"Typisch voor Ingenium is de vlotte manier van samenwerken. We hebben er één contactpersoon die het dossier aanpakt, en ook beréikbaar is, wat voor ons heel belangrijk is." 

Ook het menselijk contact loopt goed. En als er al eens een probleem is, wordt dat besproken en opgelost. Daarbij wordt altijd gezocht naar een compromis waar iedereen die erbij betrokken is een goed gevoel aan overhoudt. Ook dát vinden we belangrijk.

Eddy De Coster – Diensthoofd Technische Dienst UZ Leuven

De Technische Dienst is verantwoordelijk voor alle gebouwen van UZ Leuven en hun uitrusting, en voor alle aankopen van technische aard. Ons team telt 250 mensen, van ingenieurs en werfopvolgers tot schrijnwerkers en elektrotechnici. Samen doen we ongeveer één derde van het werk, terwijl de rest wordt uitbesteed. Zeker in perioden van hoogconjunctuur – de laatste jaren namen we 100.000 m² nieuwbouw in gebruik, goed voor 25 procent van onze totale oppervlakte – doen we veel beroep op externe diensten.

“Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan een belangrijk item. Daarom werken we al ruim 10 jaar samen met Ingenium."

Ruim 10 jaar geleden maakten we kennis met Ingenium, toen we met ons ‘energiemasterplan’ van start gingen. Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in Vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan immers een belangrijk item. Het masterplan van toen is de voorbije jaren samen met Ingenium continu bijgesteld. Ondertussen is onze infrastructuur zo goed als volledig vernieuwd, en zetten we in op optimalisatie. 

"Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken,
is het belangrijkste waar een partner als Ingenium ons in kan ontzorgen."

 

Heel belangrijk, zeker in de zorgsector, is dat je iets kunt afspreken én dat die afspraken dan ook worden nageleefd. Daarvoor moet je niet vooruit maar áchteruit plannen, met de datum waarop iets operationeel moet zijn als startpunt. Meestal is het samen met het studiebureau en de architecten zoeken naar een realistische timing. Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken, is het belángrijkste waar een partner als Ingenium ons daarna in kan ontzorgen. Het is voor ons niet doenbaar om zelf constant achter de mensen aan te moeten zitten. Maar daarvoor moet je als studiebureau zelf ook wel de nodige slagkracht hebben, voor het geval er iemand ziek valt of als er meerwerken opduiken.

Door al vrij vroeg sterk op BIM in te zetten, zorgde Ingenium ervoor dat de foutenlast en het aantal wijzigingen op de werf zelf serieus naar beneden zijn gegaan. Maar ze hebben ook voorgesteld onze eigen mensen te trainen om in BIM te werken. Da’s twee keer winst, want zo zitten we nog méér op dezelfde golflengte. Bovendien maakt de afstand Leuven-Brugge door digitaal te werken niets meer uit. Toch blijft ook persoonlijk contact noodzakelijk om een project tot een goed einde te brengen. Door hun bureau aan het station in Leuven, zit Ingenium ook létterlijk dicht bij ons.”

"Ze zweven niet bóven onze mensen,
maar ze staan ertussen."

 

Bij sommige studiebureaus of architecten krijgen we wel eens het gevoel dat ze het allemaal beter weten en ons komen vertellen hoe het moet. Maar onze 30 ingenieurs vinden het belangrijk dat er ook met hún mening en kennis rekening wordt gehouden. De mensen van Ingenium ‘zweven’ niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen. Vanuit oprechte interesse vormen ze samen met ons een team en zoeken ze telkens om van 1 plus 1 méér dan 2 te maken.

alt foto

Els Werbrouck en Els Welvaert - UGent

“Voor de bouwschil van het complex Ledeganck was ons plan oorspronkelijk om de buitengevel te behouden en een nieuwe gevel te voorzien aan de binnenkant. Ingenium kon ons overtuigen van het omgekeerde, en daar zijn we nu blij om. Het zal een flinke energiebesparing opleveren, en ondertussen is ook de asbest verwijderd uit de 60 jaar oude gevel.”

“Wij zijn een opdrachtgever die zelf sterk stuurt, alles grondig bekijkt en niet zomaar aanvaardt wat wordt voorgesteld. Ingenium kreeg dus weinig bewegingsruimte, maar gaf wel proactief aan wanneer onze normen niet haalbaar waren in de praktijk of wanneer veranderde wetgeving een impact had op onze plannen.”

Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen, zowel op het vlak van alternatieven om het leef- en werkcomfort te verhogen, als met voorstellen die een positieve invloed hebben op het budget. We ondervonden ook dat wanneer ze bepaalde zaken onderschat hadden, ze dat niet verloochenden maar daar open over communiceerden en bijstuurden waar nodig. Bovendien is er veel interactie binnen het Ingeniumteam zelf, zodat alle projectfasen goed op elkaar worden afgestemd.”

alt foto