Onze klanten aan het woord

Géraldine Prévinaire – Programme Manager Reinvent The Workplace bij AG Insurance – en Georges Volders – Head of Corporate Building bij AG Insurance

Met het project Reinvent The Workplace speelt AG Insurance in op kantoorwerk na covid. Meer thuiswerken betekent minder aanwezigheid op kantoor – dus minder capaciteit nodig – maar wanneer medewerkers wél naar kantoor komen, zien ze vooral toegevoegde waarde in de interactie met collega’s. Géraldine Prévinaire (Programme Manager Reinvent The Workplace): “Het project brengt met zich mee dat we in Brussel van 4 naar 2 gebouwen evolueren, en ook in Charleroi en Berchem gaan we vanaf 2024 Reinvent The Workplace toepassen. De kantoren zijn opgedeeld in 3 soorten zones: de generations zone (een soort van workcafé met keuken), de collective space (meetingrooms die met verschillende soorten meubilair en apparatuur de creativiteit stimuleren) en teamspace (waar je je alleen of met je team kan focussen). We hechten daarbij ook heel veel aandacht aan ergonomie en het comfort van onze collega’s.”

Georges Volders (Head of Corporate Buidling): “Het project was een goeie gelegenheid om de werkvloer niet alleen opnieuw in te richten maar meteen ook de volledige gebouwen duurzamer te maken en aan te passen aan de nieuwe PLAGE-wetgeving in Brussel, die ons verplicht ons verbruik jaar na jaar te verminderen. In een vorige job bij Dexia had ik al positieve ervaringen gehad met Ingenium. Toen ik eind 2021 onze collega’s van AG Real Estate om advies vroeg bij de keuze van een studiebureau, kreeg ik Sébastiens naam door. Zo is onze samenwerking gestart.”

Georges Volders: “Wat ik van een ingenieursbureau verwacht in zo’n project? Dat ze niet alleen de technische capaciteiten hebben, maar ook met ideeën en voorstellen komen. Ze moeten de nieuwsgierigheid hebben om vérder te gaan in hun onderzoek van de situatie. De vraag moet telkens zijn: Wat is de beste technologie die ik aan de klant kan voorstellen om van dit type gebouw een beter gebouw en een beter project te maken? Die visie en aanpak zit zeker goed bij Ingenium.”

Géraldine Prévinaire: “Voor mij was het belangrijk dat ze ons konden begeleiden in de verschillende fasen van het project, als een ‘technical partner by our side’. Op het moment dat we een businesscase opmaakten, hadden we nog geen duidelijk zicht op wat we allemaal gingen doen. We hadden ook inschattingen nodig voor ons budget. Een eerste studie gaf ons snel meer duidelijkheid. Dat was echt super belangrijk, om de validatie door ons Directiecomité te kunnen doen. Dan hebben we een pilootverdieping gebouwd waar Ingenium technieken kon uittesten in de praktijksituatie. Daarna hebben ze ons ook goed geholpen bij de onderhandelingen met de aannemers, zowel naar scoping als naar pricing. Het is duidelijk dat Ingenium de markt goed kent, en weet wat er leeft in de sector.”

Georges Volders: “Die stapsgewijze aanpak hielp ons echt. De eerste ruwe analyse vertrok van het huidig verbruik in onze twee hoofdgebouwen. Een handige tabel toonde voor verschillende nieuwe technieken niet enkel wat de investeringskost en de winst op duurzaamheidsvlak (CO2-besparing) was, maar ook hoeveel we zouden besparen op het vlak van energieverbruik en onderhoudskost. In een tweede fase werden alle werken op het vlak van technieken gedetailleerd vastgelegd in een lastenboek. Daarna werden de aannemers gechallenged en kon de uitvoering starten, met ten slotte ook de wekelijkse opvolging door Ingenium. Ze stonden naast ons in heel het project.”

Géraldine Prévinaire: “Wat ik enorm geapprecieerd heb, is de flexibiliteit van Ingenium in de hectische fase van de onderhandelingen met de aannemers en de discussies over het budget. Kleine simulaties maken van alternatieven, nieuwe inschattingen doen, nagaan of de ingediende prijzen marktconform waren… we kregen telkens heel snel antwoord.”

Georges Volders: “De expertise van Ingenium zorgt ervoor dat wij de goeie keuzes kunnen maken op het vlak van scoping, planning en budget. We hebben die ondersteuning nodig, want zo’n grote projecten zijn niet onze corebusiness. Onze eigen experten hebben er de tijd niet voor naast hun normale takenpakket, en ze zijn eerder ‘beheeringenieurs’. Een project als Reinvent The Workplace heeft nood aan projectingenieurs, die weten hoe ze dat moeten aanpakken en helemaal mee zijn me de nieuwste wetgeving en normen. Ze zijn daar veel efficiënter in dan wij.”

Géraldine Prévinaire: “Op het einde van het project zullen we in Brussel 2 gebouwen hebben die minstens 20 à 25 jaar voor 100 procent zullen voldoen aan de Brusselse milieuwetgeving. En ze zullen ook volledig gerenoveerd zijn, dus kunnen we zowel in het beheer als het onderhoud serieuze besparingen doen. Bovendien zorgen de nieuwe technologieën ook voor een heel grote verbetering van het comfort. Want de collega’s kunnen Reinvent The Workplace pas écht appreciëren en volop gebruiken, als de technieken goed werken. De aanpak van Ingenium om een gevoel van licht, comfort en gezonde lucht te creëren in onze nieuwe kantoren, was van een heel hoog niveau. Het zal er veel aangenamer werken zijn dan vroeger!”

Pieter-Jan Bogaert – (voormalig) Compliance, Sustainability & SHE-manager België bij FrieslandCampina

FrieslandCampina levert consumentenproducten (zoals melk, yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts), producten voor de professionele markt (waaronder room- en boterproducten), en ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Met vestigingen in 32 landen en export naar meer dan 100 landen wereldwijd is het een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. Pieter-Jan Bogaert was tot midden oktober 2022 Compliance, Sustainability & SHE-manager voor de 4 Belgische vestigingen: Aalter, Bornem, Lummen en Gent.

“Bart Verplancke en zijn team zijn in 2006 bij FrieslandCampina in Aalter aan boord gekomen. Mijn hele loopbaan daar – sinds 2008 – heb ik met hen samengewerkt. De rode draad in die 14 jaar waren de energiebeleidsovereenkomsten (vroeger: benchmarkingconvenant) die we telkens voor 4 jaar afsloten met de Vlaamse overheid. Daarin zit een plan vervat dat we verplicht moesten uitvoeren en dat door de verificateur van de overheid werd opgevolgd. We schakelden Industrium telkens in als externe energiedeskundige om energiebesparende maatregelen te detecteren en een energieplan op te maken. Omdat ze bij verschillende bedrijven actief zijn, weten ze wat er leeft op de markt en hebben ze expertise tot in de kleinste details. Ze weten ook goed hoe het hele proces in mekaar zit en ondersteunen ons zo om op een correcte manier te rapporteren bij het verificatiebureau.”

“Bij elk groot veranderingsproject met een significante verhoging van het energieverbruik hebben we Industrium ook telkens gevraagd om de verplichte energiestudies uit te voeren. Ze hebben daarbij verschillende troeven. Eerst en vooral hebben ze de kennis en ervaring om ons elke keer de meest actuele en best geschikte technieken voor te stellen. Dat ze ook in andere voedingsbedrijven werken, is voor ons een meerwaarde omdat de energieprocessen in de sector gelijklopend zijn. Gunstig is ook dat ze voor de overheid een betrouwbare speler zijn omdat ze al jarenlang diverse energiestudies doen. Ten slotte is ook de jarenlange samenwerking met ons een meerwaarde. Als je elke keer een níeuwe externe energiedeskundige aantrekt, moet die eerst het volledige bedrijf leren kennen om dat specifieke project te kunnen kaderen. Industrium had op dat vlak telkens een voorsprong.”

“Een derde samenwerking kadert in het doorlichten van specifieke utiliteiten om te zien hoe we daar het volledige proces kunnen verbeteren. Zo lichtte Industrium onze ijswaterinstallatie door en bracht ze de volledige warmtebalans in kaart. Nu doen we nog een update van de koudebalans op basis van hun werk in de voorbije jaren. Ze hebben telkens urenlang metingen uitgevoerd bij ons en al die data geanalyseerd. We kregen dus niet een ‘bij elkaar gegoogeld’ rapportje, maar concrete feiten en cijfers uit ons bedrijf, gekoppeld aan de júiste maatregelen.”

“Recent deden we ook een beroep op Industrium voor de uitwerking van ons laadpalenplan. Ze dachten mee het concept uit, maakten een begroting op en zorgden ervoor dat we voor de aanbesteding correcte documenten konden versturen naar mogelijke aanbieders. Daarna gingen ze met die aanbieders in gesprek en hielpen ze ons de offertes evalueren. Zo werden wij grotendeels ontlast, wat een belangrijke steun was.”

“Als je tevreden bent, bouw je een relatie op en van de ene opdracht komt de andere. De expertise van Industrium is daarin een cruciale factor. Dat ze met vaste aanspreekpunten werken die ook écht weten waarover het gaat, is voor mij ook heel belangrijk. De afspraken die aan het begin van het project worden gemaakt nakomen en daar intern de juiste mensen op zetten, is een troef die bij anderen niet altijd zo evident is.”

“Bart en zijn team weten van aanpakken. Als ze bijvoorbeeld ergens vaststellen dat iets niét gemeten wordt dat wel nuttige informatie kan opleveren, plaatsen ze daar direct een meter om die data tóch te capteren. Die proactieve aanpak kan ik wel appreciëren. Wat ook opvalt: terwijl andere externen soms heel voorzichtig zijn omdat ze de klant niet willen verliezen, word je bij Industrium echt wel getriggerd omdat ze de dingen écht durven in vraag stellen. Het is bij FrieslandCampina altijd onze drijfveer geweest om continu te verbeteren op energievlak, en daar hebben we mekaar steeds gevonden.”

Ighor Van de Vyver – Beleidsadviseur over het thema fossielvrije warmte en trekker van de Warmtestrategie bij het Team Klimaat van Stad Mechelen

“Team Klimaat is een onderdeel van de afdeling Strategie & ICT van de Stad Mechelen. We stelden mee het Klimaatactieplan van de stad op dat bepaalt dat we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050, en zijn ook betrokken bij tal van Europese projecten, onder meer over energiezuinige woningrenovaties en over hernieuwbare energie. In dat laatste past het SHIFFT-project over hernieuwbare warmte. Die projecten zorgen ervoor dat de stad zijn ambitie kan realiseren. Zo groeide team klimaat uit tot een team met meer dan tien collega’s.”

“Ik leerde Ingenium kennen toen we studies in gang zetten voor een warmtestrategie. De centrale vraag daarbij: hoe kunnen we in 2050 álle gebouwen in Mechelen verwarmen zonder stookolie of gas? In het najaar van 2020 zochten we technische ondersteuning en expertise om de warmtevraag en de mogelijke bronnen van hernieuwbare warmte in kaart te brengen. Die opdracht werd uitgevoerd door Ingenium, dat daarvoor samenwerkte met participatie-expert Annick Vanhove (voor Levuur, en sinds augustus 2021 voor Contutti). Voor ons was het een eerste stap naar een lokaal warmtebeleid, dat we nog volop verder aan het uitwerken zijn. De studie leverde heel wat kaartmateriaal op, en een basis voor warmtezonering. Zo weten we voor elke zone wat de meest wenselijke technische oplossing is – renoveren met warmtepomp of een warmtenet – en wat de maatschappelijk kost daarvan is. Die opdracht is ondertussen ook uitgebreid: Ingenium en Contutti gaan workshops opzetten met lokale experten om effectief van visievorming naar concrete actieplannen en een realistisch beleidsplan te gaan om onze ambitie te realiseren.”

“Een tweede studie waarvoor Ingenium werd geselecteerd, gaat over Ragheno: een voormalige brownfieldsite achter het station. Het is met 2.500 woningen en ruim 100.000 m2 kantooroppervlakte het grootste stadsontwikkelingsproject in Mechelen. Ingenium diende samen met Sumaqua en Opus 25 een voorstel in voor een grootschalig energieconcept op basis van duurzame warmte. Dat wordt nu verder onderzocht. Een derde studie gaat over de Klimaatwijk – Mechelse Vesten. In de zomer werden we door Labo Ruimte (Departement Omgeving + Team Vlaams Bouwmeester) van de Vlaamse overheid geselecteerd als 1 van de 3 pilootprojecten voor een klimaatwijk. Wij willen onderzoeken of een warmtenet mogelijk is langs onze Mechelse Vesten, inclusief de collectieve renovatie van appartementsgebouwen langs dat tracé. Om dat onderzoek te doen, zochten we een heel multidisciplinair team. Het voorstel van consortium dat bestaat uit Ingenium, Levuur, Atelier Horizon, Bureau Bouwtechniek en Meta Advocaten haalde het, en het rapport is ondertussen opgeleverd. Het zijn 3 heel ambitieuze studies, en zeker dit laatste is heel belangrijk en strategisch. Want een warmtenet aanleggen in bestaand stadsweefsel is niet evident. Maar omdat de Vesten eenrichtingsverkeer worden, is dat herinrichtingsproject een mooie opportuniteit om te kijken of daar geen warmtenet mee in de grond kan.”

“In zo’n projecten zijn wij als stad op zoek naar expertise. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Roeselare of Brugge, die al vele decennia ervaring hebben met warmtenetten, is dit voor ons heel nieuwe materie. We voelden ons dus wel onzeker, en zochten deskundig advies. De kennis van Ingenium over warmtenetten is enorm. Ze zijn ook heel aanwezig in dit vakgebied. We zetten nu onze eerste stappen in werkgroepen die het beleid bij de hógere overheden vormgeven, en ook daar komen we telkens de experten van Ingenium tegen. Het geeft vertrouwen dat ze weten waarover ze spreken. Als je een vraag stelt, krijg je er altijd een heel gefundeerd antwoord op.”

“Wat me ook opviel, is hoe goed ze de Mechelse context kennen. Eerder werkten ze al mee aan energie- en duurzaamheidsprojecten rond onder meer de Komet-site, de nieuwe stadswijk Keerdok, het Sint-Maartensziekenhuis en de woonontwikkeling Kantvelde. Dat vond ik heel belangrijk.”

“Wat eigen is aan Ingenium, is dat ze telkens vertrekken van een multidisciplinaire aanpak. Voor elk van de drie projecten die we de afgelopen twee jaar hebben opgezet, konden ze telkens goed inschatten welke partners met complementaire expertise de meest geschikte zijn om tot het beste resultaat te komen. Die mogelijkheid om in een multidisciplinaire context te werken, was absoluut een meerwaarde. Bovendien had ik ook altijd het gevoel dat we meer een sámenwerking hadden en mee een team vormden dan dat het een relatie opdrachtgever/-nemer was. Het zijn héél complexe thema’s. Dan is het fijn om samen die opdrachten aan te gaan en te voelen dat dit goed zit, en dat ook zij de samenwerking met óns waardeerden. We vinden het belangrijk dat wie met ons samenwerkt, dat ook gráág doet.” (lacht)

“Onze studies zijn opgestart in het coronatijdperk. Het waren dus geen gemakkelijke omstandigheden. Ik heb Joris van Ingenium sinds de opstart in 2020 maar enkele keren gezien, in het najaar van 2022. Het was dus vooral op afstand en digitaal, maar dat lukte wel. We hadden een goeie verstandhouding. En als er al eens iets gevoelig lag, namen we de telefoon om dat uit te klaren. Er was een openheid om elkaars visie te horen, zowel zij naar ons toe, als omgekeerd.”

“De samenwerking met Ingenium is tot nu toe dus zeker altijd een meerwaarde voor ons gebleken. We overwegen nu trouwens om ons samen kandidaat te stellen voor een Europees project. Dus het is fijn dat we elkaar ook voor de tóekomst vinden.”

Elvira Servaes – Senior Projecteider, Leidend ambtenaar der werken bij Het Facilitair Bedrijf, Afdeling Bouwprojecten

Binnen de afdeling bouwprojecten van Het Agentschap Facilitair Bedrijf is Elvira Servaes senior projectleider uitvoering. “We zetten voor diverse bouwheren binnen de Vlaamse overheid bouwprojecten in de markt en begeleiden ze tot ze helemaal afwerkt zijn. Een van de grote dossiers van de laatste jaren is de renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het gebouw sloot in 2011,  gaat in september van dit jaar terug open, en onderging in de tussentijd een echte metamorfose. Zelf ben ik sinds een goeie 3 jaar betrokken bij dit project, in opvolging van een collega.”

“Ik heb in die jaren een goede verstandhouding opgebouwd met alle bouwpartners. Maar ik ondervond dat ik iemand aan mijn zijde nodig had die meer onderlegd was in technieken en me kon begeleiden naar de oplevering toe. In ons agentschap was er niemand beschikbaar, dus op basis van ons raamcontract stelde ik de vraag aan Ingenium. Dit betekent wel dat zij heel laat zijn betrokken, zowat een jaar voor de oplevering in 2020. Dan moet je als nieuwe speler op het achterplan blijven, want in zo’n grote en lange projecten loop je al eens op eieren. Maar eerst Nico en later Wouter hebben dat goed aangevoeld en mij ‘in de achterhoede’ advies gegeven over zaken die belangrijk waren. ‘Chapeau’ ook dat ze zich in zo’n korte periode in zo een complex dossier hebben ingewerkt. Naarmate de tijd vorderde, werden ze volledig geaccepteerd als volwaardige partner en zijn ze ook meer op de voorgrond gekomen. Dat ze ervaring hebben in de materie, veel partners rond de tafel al kenden en er geen mogelijke wrevel uit de samenwerking in eerdere projecten speelde, vergemakkelijkte de communicatie.”

“Tussen de oplevering en de opening van het museum ligt bijna twee jaar, waarin het gebouw uiteraard op peil moet blijven. Omdat we daar intern niemand voor beschikbaar hadden, nam Ingenium ook het gebouwbeheer op zich. Concreet ging dit over een wekelijkse rondgang op de site en een check van het digitale gebouwbeheersysteem, om te kijken of alles nog ok was en eventuele problemen te signaleren aan de aannemer, onderhoudstechnici of keuringsinstanties. Ondertussen heeft het KMKSA zelf mensen aangeworven die dit zullen overnemen, en is er ook een commerciële partij aangesteld voor het technisch onderhoud. Ingenium heeft daarbij het bestek voor het onderhoudscontract opgemaakt en de ingediende offertes doorgelicht, en zal ook de opstart en opvolging van het onderhoudscontract verder begeleiden.”

“Ik vond het een heel fijne en een heel open samenwerking waarin we elkaar snel vonden en zeker geen oogkleppen op hadden. Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil." 

"Nico en Wouter waren ook heel beschikbaar voor mij: ik kon hen altijd bellen en ze gaven me snel een antwoord waar ik mee verder kon. Bovendien viel ook de grote betrokkenheid op. Voor Ingenium is dit project er slechts één uit een heel grote portefeuille, en dan nog een project waar ze pas helemaal op het einde in gedropt werden. En toch voelde ik dat dit geen ‘jobke’ maar een echt engagement was, om zich het dossier op korte tijd eigen te maken en waar nodig mee te denken en mee te werken. Het is naast hun technische kennis ook de ménselijke kennis en het aanvoelen van en omgaan met soms delicate situaties die ik echt wel een plus vond. Samenwerken moet gaan over opbouwen, en altijd op een constructieve manier. Alleen zo blijven alle partijen – ook bij conflicten – rond de tafel zitten om tot oplossingen te komen.”

Danny Van Hove – Diensthoofd Infrastructuur / Bouwcoördinator AZ Sint-Lucas Gent

Na het Universitair Ziekenhuis is het AZ Sint-Lucas het grootste ziekenhuis in Gent. Het is de fusie van wat oorspronkelijk 3 autonome Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek. AZ Sint-Lucas telt 905 bedden, meer dan 200 artsen en ruim 2.000 medewerkers. Danny Van Hove is er Diensthoofd Infrastructuur / Bouwcoördinator. “Ik geef enerzijds leiding aan de Dienst Gebouwen, een klein intern studiebureau met 3 ingenieurs (elektriciteit, dynamische technieken en bouw) en 2 architecten, die het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten opvolgen. Anderzijds is er de Dienst Technisch Onderhoud, die de exploitatie van de gebouwen tot aan de volgende reconversiefase in goede banen leidt.”

“Bij de eerste fusie – eind jaren ’90 – werd een masterplan opgemaakt met een tiental projecten. Ik kwam eind 1999 in dienst en het eerste project – een nieuwbouwdeel van 18.000 m2 – startte in 2000. Het projectteam was al samengesteld: De Vloed voor de architectuur, Sweco (ex-Libost Group) voor de stabiliteit en Ingenium voor de technieken. Sindsdien werken we samen. Het tweede project was de integratie van de campussen van AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius, die vroeger buren waren maar volledig gescheiden werkten. We waren toen de eersten in Vlaanderen die de gebouwen indeelden met genummerde straten in plaats van de vroegere kleurcodes. Na de fusie met AZ Volkskliniek werd beslist om ook dié werking volledig te integreren op de campus Sint-Lucas. Recent waren er met de gebouwen C en W nog twee grote nieuwbouwprojecten. Sinds 2000 hebben we met dit bouwteam ruim 80.000 m2 nieuwbouw en verbouwingen gerealiseerd. Daarnaast sloten we met Ingenium een afzonderlijk contract af voor het energiemasterplan dat inzet op de bedrijfszekerheid van de installaties en op energiebesparende maatregelen.”

“Omdat we nog heel wat extra projecten en activiteiten in eigen beheer doen, kunnen mijn ingenieurs de grote projecten niet helemaal zélf uitwerken. Ingenium ontzorgt ons daarbij door lastenboeken, plannen en aanbestedingsdossiers op te maken, in overleg met De Vloed. Daarna volgen ze de concrete aanbesteding en de uitvoering van de werken op. Ze zijn de link tussen de bouwheer, de aannemer en de ontwerper in alle grote projecten.

"Door de lange samenwerking hebben we een goeie verstandhouding. We kennen mekaar en weten wat we van mekaar kunnen verwachten. Bram, onze contactpersoon bij Ingenium, is ook iemand die ervoor zorgt dat er dankzij goeie afspraken weinig spanningen of problemen zijn. En áls die al voorkomen, komt er via overleg altijd een oplossing uit de bus.”

“Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer. Ze spelen flexibel in op onze wereld, die snel verandert. Dat zowel in mijn eigen team als bij Ingenium de mensen met wie we samenwerken al lang dezelfde zijn, zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Er moet natuurlijk een match zijn, en dat is hier wel degelijk het geval. Bovendien zit ook de verhouding goed tussen de erelonen die we betalen en de dienstverlening die we daarvoor terugkrijgen.”

Sven Hebbelinck- Diensthoofd Technische Dienst UZ Brussel

UZ Brussel heeft een vloeroppervlakte van 136.000 m² en telt 721 bedden. Het deelt de technische installaties met de universitaire campus geneeskunde en pharmacie op dezelfde site. Sven Hebbelinck is sinds 2002 diensthoofd van de Technische Dienst.

Enkele jaren geleden schreven we een prijsvraag uit voor een raamovereenkomst voor een aantal engineeringopdrachten. Er waren 4 kandidaten en de opdracht werd begin 2018 aan Ingenium toegewezen.

"Wat meespeelde in onze keuze was de nadruk die Ingenium legt op kwaliteitszorg, zowel in de ontwerpen die ze maken als bij het bewaken van de budgetten. Maar wat er nog méér uitsprong, was de aandacht voor de éindfase van een project, wat wij commissioning noemen. Die wordt vaak stiefmoederlijk behandeld door een studiebureau, dat problemen dan afwentelt op de bouwheer zelf. Voor ons is het net belangrijk dat het studiebureau samen met ons en de aannemer via testen nagaat of alles uitgevoerd is zoals het werd ontworpen, en werkt zoals voorzien in de plannen. Dat Ingenium een apart team heeft voor commissioning geeft ons die zekerheid.”

We hebben in die 3 jaar al diverse projecten samen met Ingenium aangepakt. In onze energiecentrale moest een afstemming gebeuren tussen onze WKK en de stookketels, en daarna heel het traject dat daar stroomafwaarts achter zit met diverse onderstations. We hebben ook een nieuwe installatie voor sanitair warm water geplaatst en een nieuwe koelcentrale op ons beddenhuis. Ingenium heeft ons ook bijgestaan bij de begeleiding en opvolging van een project voor de afdeling pharmacie, dat door een buitenlands studiebureau werd uitgewerkt. Er lopen een aantal verbouwings- en renovatieprojecten, enerzijds voor diverse laboratoria en anderzijds voor een nieuwe eenheid voor gastro-endoscopie. En we zijn bezig met de vernieuwing van de koeling van onze polikliniek.

Het gaat vooral om totaalopdrachten. Wij weten bij elk project in grote lijnen waar we naartoe willen. Ingenium helpt ons dan om dit conceptueel uit te werken en te engineeren. Daarna worden prijsvraagdossiers opgemaakt om de werken door onze huisaannemers te laten uitvoeren of te gunnen via overheidsopdrachten. De uitvoering van de werken wordt opgevolgd en op het einde is er die commissioning. Voor ons is het belangrijk dat Ingenium begrijpt waar wij heen willen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er nooit slechts één oplossing is voor een technisch probleem. Mijn eigen ingenieurs en experten hebben ook wel hun idee, en ideeën kunnen wel eens botsen. Maar wij moeten waken over het totaalplaatje van de technieken op de site, vandaag én in de toekomst.

"Ingenium moet de deelaspecten uitwerken, en daarbij kritisch meedenken en creatief zijn. Dat aanvoelen, om hun ideeën vorm te geven en ze daarna verder uit te bouwen in onze richting, daar zijn ze heel goed in."

Dat wij in een heel flexibele omgeving actief zijn, is voor externen niet altijd makkelijk. Voortdurend nieuwe inzichten krijgen en geregeld van gedacht veranderen, is in onze sector schering en inslag. Onze opdrachtgevers zijn medici, geen technici. Ze denken soms dat alles mogelijk is, en dat je ook op het laatste moment nog met een heel andere mening kunt afkomen. De coronacrisis zet dat nog eens éxtra op scherp. Terwijl een studiebureau vaak wil dat je eerst alles goed uitlegt, waarna ze achter hun tekentafel kruipen en enkele maanden later terugkomen met de oplossing. Die kan tegen dan echter alweer achterhaald zijn.

“Ingenium kent onze sector ondertussen goed genoeg om met die grote flexibiliteit om te kunnen. Ze doen er zeker niet moeilijk over als ze snel moeten inspelen op veranderingen.”

We werken uiteraard met diverse medewerkers van Ingenium samen, want onze talrijke projecten hebben verschillende projectleiders. Ik krijg van iedereen bij ons positieve commentaar op de samenwerking. Die verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na. Ze vertellen me ook dat ‘de klik’ er is, dat we op dezelfde golflengte zitten en samenwerken naar het zelfde doel toe. De mensen van Ingenium draaien niet rond de pot. Ze vatten de koe bij de horens en ageren to the point. Dat is wat wij willen en verwachten.

Wim Goethals – Technisch Directeur / Projectleider bij IPES

Op de Campus Ardoyen in het Technologiepark van Zwijnaarde bouwen we een onderzoeksgebouw en een bio-accelerator voor de vzw Lo2cus (UGent en VIB) en Obelisc NV. De twee gebouwen van elk zes bouwlagen komen op een halfondergrondse parking. Het onderzoeksgebouw huisvest onder meer kantoren,  een restaurant, diverse labo’s en onderzoekslokalen, een animalium, plantengroeikamers en een serre van 550 m². Het tweede gebouw wordt ontwikkeld als accelerator voor lifescience- en biotechbedrijven.

"We leerden Ingenium 10 jaar geleden kennen bij een eerder project op deze campus. Ze hebben veel ervaring in biotech en in de aanverwante ziekenhuissector, en zijn groot genoeg om dergelijke projecten aan te kunnen." 

Omdat de samenwerking toen goed verliep, was het logisch om hen ook nu in het bouwteam op te nemen. Ingenium heeft onder meer de volledige studie en het ontwerp gedaan van HVAC, sanitair, elektriciteit, liften, puur water en medische gassen. Voor bepaalde lokalen lag de lat bijzonder hoog. Zo vragen het animalium en de labo’s bijzonder veel aandacht voor luchtdichtheid, luchtzuiverheid en toegankelijkheid. Ook de afvalwaterzuivering gebeurt op een doorgedreven manier. Voor de plantengroeikamers en de serre zijn er dan weer speciale klimatologische omstandigheden vereist. De technische installaties spelen in zo’n project dus een cruciale rol.”

De meerwaarde van Ingenium begon al bij de start van het project, waarbij ze het prestatiebestek uit de ontwerpwedstrijd meteen hebben omgezet in een gedetailleerd uitvoeringsbestek. Daardoor konden wij onze onderaannemers makkelijker leiden bij het opmaken van hun offertes en kregen we beter vergelijkbare en ook correctere prijzen.

“Werken met Ingenium biedt zeker ook voordelen in de ontwerpfase. Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA. Dat spelen we ook uit bij onze eindklant. De energiekost is bij installaties van een dergelijke omvang immers heel belangrijk.”

Een andere belangrijke meerwaarde is dat Ingenium volledig in 3D werkt, en de diverse ontwerpplannen in één BIM-model integreert. In dit project werd zelfs nog een stap vérder gegaan, door in dat model ook de uitvoeringsplannen van de onderaannemers op te nemen. Door clashcontroles werden fouten op voorhand gedetecteerd en faalkosten en tijdverlies op de werf sterk beperkt. 

"Typisch voor Ingenium is de vlotte manier van samenwerken. We hebben er één contactpersoon die het dossier aanpakt, en ook beréikbaar is, wat voor ons heel belangrijk is." 

Ook het menselijk contact loopt goed. En als er al eens een probleem is, wordt dat besproken en opgelost. Daarbij wordt altijd gezocht naar een compromis waar iedereen die erbij betrokken is een goed gevoel aan overhoudt. Ook dát vinden we belangrijk.

Eddy De Coster – Diensthoofd Technische Dienst UZ Leuven

De Technische Dienst is verantwoordelijk voor alle gebouwen van UZ Leuven en hun uitrusting, en voor alle aankopen van technische aard. Ons team telt 250 mensen, van ingenieurs en werfopvolgers tot schrijnwerkers en elektrotechnici. Samen doen we ongeveer één derde van het werk, terwijl de rest wordt uitbesteed. Zeker in perioden van hoogconjunctuur – de laatste jaren namen we 100.000 m² nieuwbouw in gebruik, goed voor 25 procent van onze totale oppervlakte – doen we veel beroep op externe diensten.

“Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan een belangrijk item. Daarom werken we al ruim 10 jaar samen met Ingenium."

Ruim 10 jaar geleden maakten we kennis met Ingenium, toen we met ons ‘energiemasterplan’ van start gingen. Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in Vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan immers een belangrijk item. Het masterplan van toen is de voorbije jaren samen met Ingenium continu bijgesteld. Ondertussen is onze infrastructuur zo goed als volledig vernieuwd, en zetten we in op optimalisatie. 

"Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken,
is het belangrijkste waar een partner als Ingenium ons in kan ontzorgen."

Heel belangrijk, zeker in de zorgsector, is dat je iets kunt afspreken én dat die afspraken dan ook worden nageleefd. Daarvoor moet je niet vooruit maar áchteruit plannen, met de datum waarop iets operationeel moet zijn als startpunt. Meestal is het samen met het studiebureau en de architecten zoeken naar een realistische timing. Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken, is het belángrijkste waar een partner als Ingenium ons daarna in kan ontzorgen. Het is voor ons niet doenbaar om zelf constant achter de mensen aan te moeten zitten. Maar daarvoor moet je als studiebureau zelf ook wel de nodige slagkracht hebben, voor het geval er iemand ziek valt of als er meerwerken opduiken.

Door al vrij vroeg sterk op BIM in te zetten, zorgde Ingenium ervoor dat de foutenlast en het aantal wijzigingen op de werf zelf serieus naar beneden zijn gegaan. Maar ze hebben ook voorgesteld onze eigen mensen te trainen om in BIM te werken. Da’s twee keer winst, want zo zitten we nog méér op dezelfde golflengte. Bovendien maakt de afstand Leuven-Brugge door digitaal te werken niets meer uit. Toch blijft ook persoonlijk contact noodzakelijk om een project tot een goed einde te brengen. Door hun bureau aan het station in Leuven, zit Ingenium ook létterlijk dicht bij ons.”

"Ze zweven niet bóven onze mensen,
maar ze staan ertussen."

Bij sommige studiebureaus of architecten krijgen we wel eens het gevoel dat ze het allemaal beter weten en ons komen vertellen hoe het moet. Maar onze 30 ingenieurs vinden het belangrijk dat er ook met hún mening en kennis rekening wordt gehouden. De mensen van Ingenium ‘zweven’ niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen. Vanuit oprechte interesse vormen ze samen met ons een team en zoeken ze telkens om van 1 plus 1 méér dan 2 te maken.

alt foto

Els Werbrouck en Els Welvaert - UGent

“Voor de bouwschil van het complex Ledeganck was ons plan oorspronkelijk om de buitengevel te behouden en een nieuwe gevel te voorzien aan de binnenkant. Ingenium kon ons overtuigen van het omgekeerde, en daar zijn we nu blij om. Het zal een flinke energiebesparing opleveren, en ondertussen is ook de asbest verwijderd uit de 60 jaar oude gevel.”

“Wij zijn een opdrachtgever die zelf sterk stuurt, alles grondig bekijkt en niet zomaar aanvaardt wat wordt voorgesteld. Ingenium kreeg dus weinig bewegingsruimte, maar gaf wel proactief aan wanneer onze normen niet haalbaar waren in de praktijk of wanneer veranderde wetgeving een impact had op onze plannen.”

Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen, zowel op het vlak van alternatieven om het leef- en werkcomfort te verhogen, als met voorstellen die een positieve invloed hebben op het budget. We ondervonden ook dat wanneer ze bepaalde zaken onderschat hadden, ze dat niet verloochenden maar daar open over communiceerden en bijstuurden waar nodig. Bovendien is er veel interactie binnen het Ingeniumteam zelf, zodat alle projectfasen goed op elkaar worden afgestemd.”

alt foto