AZ Sint-Lucas Gent

Danny Van Hove

Diensthoofd infrastructuur / Bouwcoördinator

Danny Van Hove

Na het Universitair Ziekenhuis is het AZ Sint-Lucas het grootste ziekenhuis in Gent. Het is de fusie van wat oorspronkelijk 3 autonome Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek. AZ Sint-Lucas telt 905 bedden, meer dan 200 artsen en ruim 2.000 medewerkers. Danny Van Hove is er Diensthoofd Infrastructuur / Bouwcoördinator. “Ik geef enerzijds leiding aan de Dienst Gebouwen, een klein intern studiebureau met 3 ingenieurs (elektriciteit, dynamische technieken en bouw) en 2 architecten, die het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten opvolgen. Anderzijds is er de Dienst Technisch Onderhoud, die de exploitatie van de gebouwen tot aan de volgende reconversiefase in goede banen leidt.”

“Bij de eerste fusie – eind jaren ’90 – werd een masterplan opgemaakt met een tiental projecten. Ik kwam eind 1999 in dienst en het eerste project – een nieuwbouwdeel van 18.000 m2 – startte in 2000. Het projectteam was al samengesteld: De Vloed voor de architectuur, Sweco (ex-Libost Group) voor de stabiliteit en Ingenium voor de technieken. Sindsdien werken we samen. Het tweede project was de integratie van de campussen van AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius, die vroeger buren waren maar volledig gescheiden werkten. We waren toen de eersten in Vlaanderen die de gebouwen indeelden met genummerde straten in plaats van de vroegere kleurcodes. Na de fusie met AZ Volkskliniek werd beslist om ook dié werking volledig te integreren op de campus Sint-Lucas. Recent waren er met de gebouwen C en W nog twee grote nieuwbouwprojecten. Sinds 2000 hebben we met dit bouwteam ruim 80.000 m2 nieuwbouw en verbouwingen gerealiseerd. Daarnaast sloten we met Ingenium een afzonderlijk contract af voor het energiemasterplan dat inzet op de bedrijfszekerheid van de installaties en op energiebesparende maatregelen.”

“Omdat we nog heel wat extra projecten en activiteiten in eigen beheer doen, kunnen mijn ingenieurs de grote projecten niet helemaal zélf uitwerken. Ingenium ontzorgt ons daarbij door lastenboeken, plannen en aanbestedingsdossiers op te maken, in overleg met De Vloed. Daarna volgen ze de concrete aanbesteding en de uitvoering van de werken op. Ze zijn de link tussen de bouwheer, de aannemer en de ontwerper in alle grote projecten.

"Door de lange samenwerking hebben we een goeie verstandhouding. We kennen mekaar en weten wat we van mekaar kunnen verwachten. Bram, onze contactpersoon bij Ingenium, is ook iemand die ervoor zorgt dat er dankzij goeie afspraken weinig spanningen of problemen zijn. En áls die al voorkomen, komt er via overleg altijd een oplossing uit de bus.”
“Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer. Ze spelen flexibel in op onze wereld, die snel verandert. Dat zowel in mijn eigen team als bij Ingenium de mensen met wie we samenwerken al lang dezelfde zijn, zorgt voor continuïteit en stabiliteit. Er moet natuurlijk een match zijn, en dat is hier wel degelijk het geval. Bovendien zit ook de verhouding goed tussen de erelonen die we betalen en de dienstverlening die we daarvoor terugkrijgen.”

Wat onze klanten zeggen

Ipes
"Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA."
Wim Goethals

Wim Goethals

Technisch Directeur

UGent
"Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen."
Els Werbrouck - Els Welvaert

Els Werbrouck - Els Welvaert

AZ Sint-Lucas Gent
"Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer."
Danny Van Hove

Danny Van Hove

Diensthoofd infrastructuur / Bouwcoördinator

Het Facilitair Bedrijf
"Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil."
Elvira Servaes

Elvira Servaes

Senior Projectleider, leidend ambtenaar der werken bij HFB, afdeling bouwprojecten

Bopro
Er is heel veel kennis bij Ingenium/Industrium over de diverse disciplines op het vlak van technieken. Maar dat is niet waarin ze écht uitblinken. Het zijn hun projectingenieurs die voldoende kennis hebben van ál die aspecten die het verschil maken.
Koen Willemsens

Koen Willemsens

Hoofd Projectontwikkeling

AG Insurance
"Het is duidelijk dat Ingenium de markt goed kent, en weet wat er leeft in de sector."
Géraldine Prévinaire - George Volders

Géraldine Prévinaire - George Volders

Programme Manager Reinvent The Workplace - Head of Corporate Building