Industrie

Industrie

Ook in een industriële omgeving is duurzaam en efficiënt met energie omspringen vandaag een must. Door de installaties slim te ontwerpen en goed af te stellen en door de bedrijfsprocessen te monitoren en te optimaliseren, kunnen aanzienlijke financiële en duurzaamheidswinsten worden gerealiseerd.

Energie is een belangrijke factor in de kostenstructuur van een industriële onderneming. Zowel via de energietechnieken in de gebouwen als via de nutsvoorzieningen en de energie die nodig is voor het productieproces, zijn besparingswinsten te realiseren. Ook niet-productieve energie in kaart brengen en aanpakken – zoals persluchtlekken, de efficiëntie van luchtbehandeling en hvac en energieverbruik tijdens pauzes en weekends – kan een aanzienlijk verschil maken.

Bestaande nutsvoorzieningen en installaties voor industriële processen worden via audits geanalyseerd en met energiestudies en –plannen geoptimaliseerd. Ook de veiligheid en betrouwbaarheid worden daarbij nauwgezet bewaakt. Meetapparatuur met professionele software voor intelligente energiemonitoring maakt het mogelijk om de infrastructuur zélf kostenefficiënt te beheren.

Wil je meer weten? Neem een kijkje bij Industrium, ons broertje voor Industrie.