Real Estate

Real Estate

Ook voor middelgrote en grote nieuwbouw- en renovatieprojecten is de expertise van Ingenium in uiteenlopende projecten een belangrijke troef. Zo helpen we om in cocreatie ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren, terwijl we de kwaliteit van het project en de efficiëntie van het traject naar een hoger niveau tillen.

Zowel openbare als private projectontwikkelaars hebben baat bij een snelle maar kwaliteitsvolle realisatie van een project. Ingenium is niet alleen vertrouwd met het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de speciale technieken van diverse soorten gebouwen, sites en wijken. We houden ook permanent de vinger aan de pols van de nieuwste wet- en regelgeving.

Samen met de opdrachtgever en de architect ontwikkelen we een krachtige visie die het geheel een flink stuk kwaliteitsvoller maakt dan de som van de delen. Stevige klimaatambities worden daarbij gekoppeld aan kostenefficiëntie, optimale functionaliteit van de site en een groot gebruikscomfort. Het bouwtraject wordt gestroomlijnd, van vooronderzoek tot oplevering. Dit maakt het mogelijk het project in een korte tijdspanne te realiseren.