Kantoren

Kantoren

‘Smart buildings’ vinden steeds meer ingang. Omdat het begrip vaak heel uiteenlopende invullingen krijgt, legt Ingenium vast wat zo’n ‘smart and sustainable work and living environment’ precies is. Naast de ondertussen evidente energie-efficiëntie wordt nu ook volop aandacht besteed aan het welzijn van de gebruiker.

Deze nieuwe factor vergt ook een andere aanpak bij het ontwerp van het gebouw en de technieken. We nemen de principes van WELL als maatstaf om het welzijn van de gebruiker te kunnen garanderen. Cruciaal is dat hij zélf kan ingrijpen in onder meer de omgevingstemperatuur, ventilatie, zonnewering of lichtsterkte. Zo heeft hij mee de sleutel in handen om de kwaliteit, de gezondheid en het comfort van zijn werk- of leefomgeving te verhogen.

De gebruikte technieken zijn door de maximale inzet van hernieuwbare energie niet alleen duurzaam en energie-efficiënt, met een lage onderhoudskost tot gevolg. Eigen aan een smart building is vooral de integratie van de technieken. Diverse meetsensoren en sturingen zijn gekoppeld aan het digitaal managementsysteem van het gebouw, dat op haar beurt data uitwisselt met de smart city. Zo wordt het gebouw intelligent, adaptief en flexibel.

Een goed ontworpen smart building of kantoor voldoet volledig aan de wensen van de gebruiker en de opdrachtgever. Bovendien optimaliseert Ingeniuet gebouw tijdens de volledige levenscyclus en geeft u zelf de touwtjes in handen voor een efficiënt en economisch beheer. Zo kunnen de investeringen maximaal renderen.