Overheid

Overheid

De publieke sector speelt een cruciale rol in het klimaatneutraal maken van ons gebouwenpatrimonium tegen 2050. Naast de transitie van het eigen patrimonium heeft de overheid ook een faciliterende en sturende verantwoordelijkheid.

Zorginstellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra of psychiatrische instellingen, gebouwen voor onderwijs (van kleuterschool tot universiteit), overheidsgebouwen (van lokaal tot Europees) en nutsbedrijven, ze behoren allemaal tot de publieke sector. Het zijn meestal grote gebouwen met een aanzienlijke energievraag. Die vraag verduurzamen kan een belangrijk verschil maken in de energietransitie.

Al ruim 50 jaar realiseert Ingenium projecten in de publieke sector. Daardoor hebben we ons de wetgeving op de overheidsopdrachten en de specifieke manier van werken in de sector helemaal eigen gemaakt. Onze dienstverlening is doorheen de tijd geëvolueerd en uitgebreid. Zo worden projecten vandaag vaak gebouwoverschrijdend aangepakt, onder meer via warmtenetten en smart grids. Naast concrete nieuwbouw- en renovatieopdrachten, geven we ook advies aan steden en gemeenten over hoe klimaatneutraliteit realiteit kan worden. En op Vlaams en federaal niveau adviseren we het beleid over klimaatmaatregelen en energiezuinigheid.

We zijn ervan overtuigd dat de publieke sector een voortrekkersrol moet spelen in de energietransitie. Het is onder impuls van steeds strengere wetgeving dat onze gebouwen de voorbije 15 jaar energiezuiniger zijn geworden. Door te stimuleren en te faciliteren heeft de overheid ervoor gezorgd dat nieuwe technologieën die bij hun lancering (vaak te) duur werden bevonden, vandaag standaard én betaalbaar zijn geworden. De weg is nog lang en er is geen tijd te verliezen. Ingenium wil dan ook de betrouwbare deskundige adviseur zijn voor de overheid bij deze energietransitie