Logistiek

Logistiek

Logistiek wordt gekenmerkt door een groot ruimtegebruik, korte doorstroomtijden en kleine winstmarges. Die laatste komen nog meer onder druk als de gebouwen, nutsvoorzieningen en procesinstallaties niet energie-efficiënt en betrouwbaar zijn. Ingenium ontwerpt duurzame oplossingen en analyseert en optimaliseert in functie van een beter rendement.

We adviseren, bestuderen en ontwerpen nieuwe technische installaties en uitrustingen en geven ondersteuning bij technische prijsvergelijkingen en de uiteindelijke toewijzing. Ook voor de opvolging van het project van ontwerp tot oplevering en voor het opmaken van onderhoudsplannen kunt u bij Ingenium terecht.

Bestaande nutsvoorzieningen en installaties voor industriële processen worden via audits geanalyseerd en met energiestudies en –plannen geoptimaliseerd. Ook de veiligheid en betrouwbaarheid worden daarbij nauwgezet bewaakt. Meetapparatuur met professionele software voor intelligente energiemonitoring maakt het mogelijk om de infrastructuur zélf kostenefficiënt te beheren.

Wil je meer weten? Neem een kijkje bij Industrium, ons broertje voor Logistiek.