Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten

Volwassen worden in een muffe schoolomgeving die kinderen en jongeren in een star keurslijf dwingt, is niet meer van deze tijd. De moderne school is gezond, veilig, duurzaam en groen en heeft flexibele gebouwtechnieken die mee-evolueren met het snel veranderende onderwijslandschap.

Door zélf voortdurend te focussen op het verwerven en vernieuwen van kennis, heeft Ingenium een natuurlijke band met onderwijs. Die wereld is in volle evolutie. Via multimedia halen scholen de wereld in huis en gaan ermee in dialoog. Kleuter-, lagere en middelbare scholen staan in interactie met de wijk of buurt waarin ze zijn ingebed en stellen na de schooluren hun infrastructuur ter beschikking aan anderen. Universiteiten worden steeds meer multifunctionele kenniscentra.

Het onderwijsgebouw van de toekomst – dat vandaag wordt ontworpen – is voor onze ingenieurs een inventieve zoektocht naar het optimale snijvlak tussen ecologische, economische en sociaal-culturele duurzaamheid. Toegevingen op het vlak van comfort worden daarbij niet gedaan.