Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Opdrachtgever

Stad Mechelen

Locatie

Mechelen

Ontwerper laadinfrastructuur en energiemanagement

Ingenium

Budget

ca. 61.000 € (excl. BTW)

Periode studie

november 2021

Periode uitvoering

Oplevering april 2023

Referentie

21087.001

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Parking Keerdok ligt langs de N16 en huisvest naast 516 publieke parkeerplaatsen voor wagens en ruime fietsenstallingen onder meer ook de kantoren voor Voka Mechelen-Kempen en een Louis Delhaize supermarkt. Het gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid, met geothermie voor de verwarming van de ruimtes en een PV-installatie op het dak van 170 kW piek.

Voor dit project zocht Ingenium een derde partij die de laadinfrastructuur bouwt, zelf investeert en uitbaat.

AC-laadpalen

Het gebouw kan elektriciteit gebruiken uit diverse bronnen: hernieuwbare energie via de PV-installatie, recuperatie van energie uit al opgeladen (deel)wagens of afname van het openbaar elektriciteitsnet. Uitbater Energytix heeft een dynamisch energiecontract. Daarnaast worden het verbruik van alle AC-laadpalen gestuurd en verschoven in de tijd naar momenten waar veel hernieuwbare energie lokaal en extern beschikbaar is. Dit is eveneens een zeer effectieve grootschalige vorm van virtuele opslag met een erge lage kostprijs.

Om in alle – en steeds wisselende – omstandigheden altijd de meest voordélige keuze te maken (zowel op duurzaamheids- als economisch vlak), is een bijzonder performant energiemanagementsysteem noodzakelijk. Zo zullen bijvoorbeeld wagens aan de laadpalen automatisch tráger opladen wanneer er geen energie uit zon en wind ter beschikking is, of wordt V2G toegepast wanneer er veel andere wagens moeten worden opgeladen. Door middel van energiedelen kan overtollige hernieuwbare energie gedeeld worden met andere sitegebruikers die op dat ogenblik geen overschot hebben. Dit kan van pas komen wanneer in het weekend de kantoren van Voka gesloten zijn maar de frigo’s in de Delhaize wel koud moeten blijven en er in de parking veel shoppers hun wagen willen opladen.

Economisch reproduceerbaar concept

Het project is een mooi voorbeeld om zo duurzaam mogelijk een maatschappelijk relevante positieve impact te creëren samen met alle betrokken stakeholders op de site.

We stelden een schaalbare en tevens economisch reproduceerbaar concept voor, rekening houdende met de belangen van alle gebouwgebruikers. Het is immers het doel van stad Mechelen om deze innovatieve piloot verder te repliceren en op te schalen naar andere stadsontwikkelingsprojecten in Stad Mechelen alsook andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Europa te inspireren. Een economisch reproduceerbaar project betekent innovatieve oplossingen implementeren die met een zo laag mogelijke kost  hernieuwbare energie produceren en duurzame mobiliteit maximaliseren tot voordeel van diverse groepen van gebruikers. Een kosteneffectief systeem streeft naar het beperken van de nodige energie door het stuurbaar te maken.

Het slimme stuursysteem maakt het mogelijk dat:

 • Investeringen in de elektrische infrastructuur beperkt worden (zowel het interne net als het externe net). Zo springen we duurzaam om met schaarse grondstoffen (v.b. koper).
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel lokale hernieuwbare energie beschikbaar is
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel externe hernieuwbare energie beschikbaar is op het Belgisch en bij uitbreiding Europese elektriciteitsnetwerk
 • Energieoverschotten worden gedeeld via energiedelen met andere gebruikers in het gebouw. Zo wordt ook draagvlak en verbondenheid gecreëerd.

De volgende innovatieve technologieën en technieken zijn hiervoor ingezet:

 • HS-Cabine incl. 800 kVA transfo ten behoeve van laadinfrastructuur:
  • 2 DC-supercharges (250kW)
  • 20 stuurbare AC-laders
  • 2V2 stuurbare laadpalen voor autodeelwagens
 • Slim energiemanagement systeem Energytix
 • PV-installatie van 172 kWp (equivalent aan het energieverbruik van ca. 50 Mechelse gezinnen)
 • Lockerkasten met zonne-energie voor het veilig opladen van batterijen van elektrische tweewielers.

Verder is dit parkeergebouw duurzaam ontworpen met aandacht voor circulariteit. Bepaalde verdiepingen kunnen van functie wijzigen (v.b. van parkeerplekken naar kantoorruimten) en zo vlot inspelen op evoluties in mobiliteit. Het concept dat hernieuwbare energie maximaliseert, streeft naar goedkope elektrische mobiliteit , toegankelijk voor iedereen. Er werd ook extra aandacht besteed aan veiligheid.

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Opdrachtgever

Stad Mechelen

Locatie

Mechelen

Ontwerper laadinfrastructuur en energiemanagement

Ingenium

Budget

ca. 61.000 € (excl. BTW)

Periode studie

november 2021

Periode uitvoering

Oplevering april 2023

Referentie

21087.001

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Parking Keerdok ligt langs de N16 en huisvest naast 516 publieke parkeerplaatsen voor wagens en ruime fietsenstallingen onder meer ook de kantoren voor Voka Mechelen-Kempen en een Louis Delhaize supermarkt. Het gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid, met geothermie voor de verwarming van de ruimtes en een PV-installatie op het dak van 170 kW piek.

Voor dit project zocht Ingenium een derde partij die de laadinfrastructuur bouwt, zelf investeert en uitbaat.

AC-laadpalen

Het gebouw kan elektriciteit gebruiken uit diverse bronnen: hernieuwbare energie via de PV-installatie, recuperatie van energie uit al opgeladen (deel)wagens of afname van het openbaar elektriciteitsnet. Uitbater Energytix heeft een dynamisch energiecontract. Daarnaast worden het verbruik van alle AC-laadpalen gestuurd en verschoven in de tijd naar momenten waar veel hernieuwbare energie lokaal en extern beschikbaar is. Dit is eveneens een zeer effectieve grootschalige vorm van virtuele opslag met een erge lage kostprijs.

Om in alle – en steeds wisselende – omstandigheden altijd de meest voordélige keuze te maken (zowel op duurzaamheids- als economisch vlak), is een bijzonder performant energiemanagementsysteem noodzakelijk. Zo zullen bijvoorbeeld wagens aan de laadpalen automatisch tráger opladen wanneer er geen energie uit zon en wind ter beschikking is, of wordt V2G toegepast wanneer er veel andere wagens moeten worden opgeladen. Door middel van energiedelen kan overtollige hernieuwbare energie gedeeld worden met andere sitegebruikers die op dat ogenblik geen overschot hebben. Dit kan van pas komen wanneer in het weekend de kantoren van Voka gesloten zijn maar de frigo’s in de Delhaize wel koud moeten blijven en er in de parking veel shoppers hun wagen willen opladen.

Economisch reproduceerbaar concept

Het project is een mooi voorbeeld om zo duurzaam mogelijk een maatschappelijk relevante positieve impact te creëren samen met alle betrokken stakeholders op de site.

We stelden een schaalbare en tevens economisch reproduceerbaar concept voor, rekening houdende met de belangen van alle gebouwgebruikers. Het is immers het doel van stad Mechelen om deze innovatieve piloot verder te repliceren en op te schalen naar andere stadsontwikkelingsprojecten in Stad Mechelen alsook andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Europa te inspireren. Een economisch reproduceerbaar project betekent innovatieve oplossingen implementeren die met een zo laag mogelijke kost  hernieuwbare energie produceren en duurzame mobiliteit maximaliseren tot voordeel van diverse groepen van gebruikers. Een kosteneffectief systeem streeft naar het beperken van de nodige energie door het stuurbaar te maken.

Het slimme stuursysteem maakt het mogelijk dat:

 • Investeringen in de elektrische infrastructuur beperkt worden (zowel het interne net als het externe net). Zo springen we duurzaam om met schaarse grondstoffen (v.b. koper).
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel lokale hernieuwbare energie beschikbaar is
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel externe hernieuwbare energie beschikbaar is op het Belgisch en bij uitbreiding Europese elektriciteitsnetwerk
 • Energieoverschotten worden gedeeld via energiedelen met andere gebruikers in het gebouw. Zo wordt ook draagvlak en verbondenheid gecreëerd.

De volgende innovatieve technologieën en technieken zijn hiervoor ingezet:

 • HS-Cabine incl. 800 kVA transfo ten behoeve van laadinfrastructuur:
  • 2 DC-supercharges (250kW)
  • 20 stuurbare AC-laders
  • 2V2 stuurbare laadpalen voor autodeelwagens
 • Slim energiemanagement systeem Energytix
 • PV-installatie van 172 kWp (equivalent aan het energieverbruik van ca. 50 Mechelse gezinnen)
 • Lockerkasten met zonne-energie voor het veilig opladen van batterijen van elektrische tweewielers.

Verder is dit parkeergebouw duurzaam ontworpen met aandacht voor circulariteit. Bepaalde verdiepingen kunnen van functie wijzigen (v.b. van parkeerplekken naar kantoorruimten) en zo vlot inspelen op evoluties in mobiliteit. Het concept dat hernieuwbare energie maximaliseert, streeft naar goedkope elektrische mobiliteit , toegankelijk voor iedereen. Er werd ook extra aandacht besteed aan veiligheid.

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Opdrachtgever

Stad Mechelen

Locatie

Mechelen

Ontwerper laadinfrastructuur en energiemanagement

Ingenium

Budget

ca. 61.000 € (excl. BTW)

Periode studie

november 2021

Periode uitvoering

Oplevering april 2023

Referentie

21087.001

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen
Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Europa is op weg naar duurzamere, gedecentraliseerde en digitale energienetwerken. Ook Stad Mechelen wil inspelen op die transitie en lokaal de opwekking en opslag van hernieuwbare energie coördineren. Daarbij mag echter de stabiliteit van het openbaar elektriciteitsnet niet in het gedrang komen. Met Parking Keerdok neemt de stad deel aan het Europees Interreg-project ACCESS: Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems.

Parking Keerdok ligt langs de N16 en huisvest naast 516 publieke parkeerplaatsen voor wagens en ruime fietsenstallingen onder meer ook de kantoren voor Voka Mechelen-Kempen en een Louis Delhaize supermarkt. Het gebouw is een toonbeeld van duurzaamheid, met geothermie voor de verwarming van de ruimtes en een PV-installatie op het dak van 170 kW piek.

Voor dit project zocht Ingenium een derde partij die de laadinfrastructuur bouwt, zelf investeert en uitbaat.

AC-laadpalen

Het gebouw kan elektriciteit gebruiken uit diverse bronnen: hernieuwbare energie via de PV-installatie, recuperatie van energie uit al opgeladen (deel)wagens of afname van het openbaar elektriciteitsnet. Uitbater Energytix heeft een dynamisch energiecontract. Daarnaast worden het verbruik van alle AC-laadpalen gestuurd en verschoven in de tijd naar momenten waar veel hernieuwbare energie lokaal en extern beschikbaar is. Dit is eveneens een zeer effectieve grootschalige vorm van virtuele opslag met een erge lage kostprijs.

Om in alle – en steeds wisselende – omstandigheden altijd de meest voordélige keuze te maken (zowel op duurzaamheids- als economisch vlak), is een bijzonder performant energiemanagementsysteem noodzakelijk. Zo zullen bijvoorbeeld wagens aan de laadpalen automatisch tráger opladen wanneer er geen energie uit zon en wind ter beschikking is, of wordt V2G toegepast wanneer er veel andere wagens moeten worden opgeladen. Door middel van energiedelen kan overtollige hernieuwbare energie gedeeld worden met andere sitegebruikers die op dat ogenblik geen overschot hebben. Dit kan van pas komen wanneer in het weekend de kantoren van Voka gesloten zijn maar de frigo’s in de Delhaize wel koud moeten blijven en er in de parking veel shoppers hun wagen willen opladen.

Economisch reproduceerbaar concept

Het project is een mooi voorbeeld om zo duurzaam mogelijk een maatschappelijk relevante positieve impact te creëren samen met alle betrokken stakeholders op de site.

We stelden een schaalbare en tevens economisch reproduceerbaar concept voor, rekening houdende met de belangen van alle gebouwgebruikers. Het is immers het doel van stad Mechelen om deze innovatieve piloot verder te repliceren en op te schalen naar andere stadsontwikkelingsprojecten in Stad Mechelen alsook andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Europa te inspireren. Een economisch reproduceerbaar project betekent innovatieve oplossingen implementeren die met een zo laag mogelijke kost  hernieuwbare energie produceren en duurzame mobiliteit maximaliseren tot voordeel van diverse groepen van gebruikers. Een kosteneffectief systeem streeft naar het beperken van de nodige energie door het stuurbaar te maken.

Het slimme stuursysteem maakt het mogelijk dat:

 • Investeringen in de elektrische infrastructuur beperkt worden (zowel het interne net als het externe net). Zo springen we duurzaam om met schaarse grondstoffen (v.b. koper).
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel lokale hernieuwbare energie beschikbaar is
 • Energie verbruikt wordt wanneer veel externe hernieuwbare energie beschikbaar is op het Belgisch en bij uitbreiding Europese elektriciteitsnetwerk
 • Energieoverschotten worden gedeeld via energiedelen met andere gebruikers in het gebouw. Zo wordt ook draagvlak en verbondenheid gecreëerd.

De volgende innovatieve technologieën en technieken zijn hiervoor ingezet:

 • HS-Cabine incl. 800 kVA transfo ten behoeve van laadinfrastructuur:
  • 2 DC-supercharges (250kW)
  • 20 stuurbare AC-laders
  • 2V2 stuurbare laadpalen voor autodeelwagens
 • Slim energiemanagement systeem Energytix
 • PV-installatie van 172 kWp (equivalent aan het energieverbruik van ca. 50 Mechelse gezinnen)
 • Lockerkasten met zonne-energie voor het veilig opladen van batterijen van elektrische tweewielers.

Verder is dit parkeergebouw duurzaam ontworpen met aandacht voor circulariteit. Bepaalde verdiepingen kunnen van functie wijzigen (v.b. van parkeerplekken naar kantoorruimten) en zo vlot inspelen op evoluties in mobiliteit. Het concept dat hernieuwbare energie maximaliseert, streeft naar goedkope elektrische mobiliteit , toegankelijk voor iedereen. Er werd ook extra aandacht besteed aan veiligheid.

Project ACCESS: Parking Keerdok Stad Mechelen

Gerelateerde projecten

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven

Masterplan Energie UZ Gasthuisberg Leuven
In de kijker

WZC Waegebrughe Kruisem

WZC Waegebrughe Kruisem
In de kijker

Renovatie koelcentrale labogebouw Zwijnaarde

Renovatie koelcentrale labogebouw Zwijnaarde
In de kijker

Raamcontract UZ Brussel

Raamcontract UZ Brussel
In de kijker

Herbestemming klooster visitatie Kraainem

Herbestemming klooster visitatie Kraainem
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie mortuarium

AZ Sint-Jan: Renovatie mortuarium
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie orthopedie

AZ Sint-Jan: Renovatie orthopedie
In de kijker

AZ Sint-Jan: Renovatie labo

AZ Sint-Jan: Renovatie labo
In de kijker

UZ Gasthuisberg Leuven - Energiecentrale O&N4

UZ Gasthuisberg Leuven - Energiecentrale O&N4
In de kijker

UZ Brussel Labo genetica

UZ Brussel Labo genetica
In de kijker

Datacenter NN Group Brussel

Datacenter NN Group Brussel
In de kijker

WZC Sint-Henricus renovatie stookplaats

WZC Sint-Henricus renovatie stookplaats
In de kijker

Ook gebeten door
slimme technologie?

Kom bij ons grenzen verleggen en maak mee het verschil in onze toonaangevende projecten.