UZ Leuven

Eddy De Coster

Diensthoofd Technische Dienst

Eddy De Coster

De Technische Dienst is verantwoordelijk voor alle gebouwen van UZ Leuven en hun uitrusting, en voor alle aankopen van technische aard. Ons team telt 250 mensen, van ingenieurs en werfopvolgers tot schrijnwerkers en elektrotechnici. Samen doen we ongeveer één derde van het werk, terwijl de rest wordt uitbesteed. Zeker in perioden van hoogconjunctuur – de laatste jaren namen we 100.000 m² nieuwbouw in gebruik, goed voor 25 procent van onze totale oppervlakte – doen we veel beroep op externe diensten.

“Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan een belangrijk item. Daarom werken we al ruim 10 jaar samen met Ingenium."

Ruim 10 jaar geleden maakten we kennis met Ingenium, toen we met ons ‘energiemasterplan’ van start gingen. Voor de geaccrediteerde ziekenhuizen in Vlaanderen is energievoorziening en de zekerheid ervan immers een belangrijk item. Het masterplan van toen is de voorbije jaren samen met Ingenium continu bijgesteld. Ondertussen is onze infrastructuur zo goed als volledig vernieuwd, en zetten we in op optimalisatie.

"Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken, is het belangrijkste waar een partner als Ingenium ons in kan ontzorgen."

Heel belangrijk, zeker in de zorgsector, is dat je iets kunt afspreken én dat die afspraken dan ook worden nageleefd. Daarvoor moet je niet vooruit maar áchteruit plannen, met de datum waarop iets operationeel moet zijn als startpunt. Meestal is het samen met het studiebureau en de architecten zoeken naar een realistische timing. Het bewaken, opvolgen en laten naleven van de gemaakte afspraken, is het belángrijkste waar een partner als Ingenium ons daarna in kan ontzorgen. Het is voor ons niet doenbaar om zelf constant achter de mensen aan te moeten zitten. Maar daarvoor moet je als studiebureau zelf ook wel de nodige slagkracht hebben, voor het geval er iemand ziek valt of als er meerwerken opduiken.

Door al vrij vroeg sterk op BIM in te zetten, zorgde Ingenium ervoor dat de foutenlast en het aantal wijzigingen op de werf zelf serieus naar beneden zijn gegaan. Maar ze hebben ook voorgesteld onze eigen mensen te trainen om in BIM te werken. Da’s twee keer winst, want zo zitten we nog méér op dezelfde golflengte. Bovendien maakt de afstand Leuven-Brugge door digitaal te werken niets meer uit. Toch blijft ook persoonlijk contact noodzakelijk om een project tot een goed einde te brengen. Door hun bureau aan het station in Leuven, zit Ingenium ook létterlijk dicht bij ons.”

Bij sommige studiebureaus of architecten krijgen we wel eens het gevoel dat ze het allemaal beter weten en ons komen vertellen hoe het moet. Maar onze 30 ingenieurs vinden het belangrijk dat er ook met hún mening en kennis rekening wordt gehouden. De mensen van Ingenium ‘zweven’ niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen. Vanuit oprechte interesse vormen ze samen met ons een team en zoeken ze telkens om van 1 plus 1 méér dan 2 te maken.

Wat onze klanten zeggen

Ipes
"Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA."
Wim Goethals

Wim Goethals

Technisch Directeur

AG Insurance
"Het is duidelijk dat Ingenium de markt goed kent, en weet wat er leeft in de sector."
Géraldine Prévinaire - George Volders

Géraldine Prévinaire - George Volders

Programme Manager Reinvent The Workplace - Head of Corporate Building

Bopro
Er is heel veel kennis bij Ingenium/Industrium over de diverse disciplines op het vlak van technieken. Maar dat is niet waarin ze écht uitblinken. Het zijn hun projectingenieurs die voldoende kennis hebben van ál die aspecten die het verschil maken.
Koen Willemsens

Koen Willemsens

Hoofd Projectontwikkeling

UGent
"Ingenium zoekt altijd mee naar oplossingen."
Els Werbrouck - Els Welvaert

Els Werbrouck - Els Welvaert

UZ Brussel
"De samenwerking verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na."
Sven Hebbelinck

Sven Hebbelinck

Diensthoofd Technische Dienst

AZ Sint-Lucas Gent
"Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer."
Danny Van Hove

Danny Van Hove

Diensthoofd infrastructuur / Bouwcoördinator