AG Insurance

Géraldine Prévinaire - George Volders

Programme Manager Reinvent The Workplace - Head of Corporate Building

Géraldine Prévinaire - George Volders

Met het project Reinvent The Workplace speelt AG Insurance in op kantoorwerk na covid. Meer thuiswerken betekent minder aanwezigheid op kantoor – dus minder capaciteit nodig – maar wanneer medewerkers wél naar kantoor komen, zien ze vooral toegevoegde waarde in de interactie met collega’s. Géraldine Prévinaire (Programme Manager Reinvent The Workplace): “Het project brengt met zich mee dat we in Brussel van 4 naar 2 gebouwen evolueren, en ook in Charleroi en Berchem gaan we vanaf 2024 Reinvent The Workplace toepassen. De kantoren zijn opgedeeld in 3 soorten zones: de generations zone (een soort van workcafé met keuken), de collective space (meetingrooms die met verschillende soorten meubilair en apparatuur de creativiteit stimuleren) en teamspace (waar je je alleen of met je team kan focussen). We hechten daarbij ook heel veel aandacht aan ergonomie en het comfort van onze collega’s.”

Georges Volders (Head of Corporate Buidling): “Het project was een goeie gelegenheid om de werkvloer niet alleen opnieuw in te richten maar meteen ook de volledige gebouwen duurzamer te maken en aan te passen aan de nieuwe PLAGE-wetgeving in Brussel, die ons verplicht ons verbruik jaar na jaar te verminderen. In een vorige job bij Dexia had ik al positieve ervaringen gehad met Ingenium. Toen ik eind 2021 onze collega’s van AG Real Estate om advies vroeg bij de keuze van een studiebureau, kreeg ik Sébastiens naam door. Zo is onze samenwerking gestart.”

Georges Volders: “Wat ik van een ingenieursbureau verwacht in zo’n project? Dat ze niet alleen de technische capaciteiten hebben, maar ook met ideeën en voorstellen komen. Ze moeten de nieuwsgierigheid hebben om vérder te gaan in hun onderzoek van de situatie. De vraag moet telkens zijn: Wat is de beste technologie die ik aan de klant kan voorstellen om van dit type gebouw een beter gebouw en een beter project te maken? Die visie en aanpak zit zeker goed bij Ingenium.”

Géraldine Prévinaire: “Voor mij was het belangrijk dat ze ons konden begeleiden in de verschillende fasen van het project, als een ‘technical partner by our side’. Op het moment dat we een businesscase opmaakten, hadden we nog geen duidelijk zicht op wat we allemaal gingen doen. We hadden ook inschattingen nodig voor ons budget. Een eerste studie gaf ons snel meer duidelijkheid. Dat was echt super belangrijk, om de validatie door ons Directiecomité te kunnen doen. Dan hebben we een pilootverdieping gebouwd waar Ingenium technieken kon uittesten in de praktijksituatie. Daarna hebben ze ons ook goed geholpen bij de onderhandelingen met de aannemers, zowel naar scoping als naar pricing. Het is duidelijk dat Ingenium de markt goed kent, en weet wat er leeft in de sector.”

Georges Volders: “Die stapsgewijze aanpak hielp ons echt. De eerste ruwe analyse vertrok van het huidig verbruik in onze twee hoofdgebouwen. Een handige tabel toonde voor verschillende nieuwe technieken niet enkel wat de investeringskost en de winst op duurzaamheidsvlak (CO2-besparing) was, maar ook hoeveel we zouden besparen op het vlak van energieverbruik en onderhoudskost. In een tweede fase werden alle werken op het vlak van technieken gedetailleerd vastgelegd in een lastenboek. Daarna werden de aannemers gechallenged en kon de uitvoering starten, met ten slotte ook de wekelijkse opvolging door Ingenium. Ze stonden naast ons in heel het project.”

Géraldine Prévinaire: “Wat ik enorm geapprecieerd heb, is de flexibiliteit van Ingenium in de hectische fase van de onderhandelingen met de aannemers en de discussies over het budget. Kleine simulaties maken van alternatieven, nieuwe inschattingen doen, nagaan of de ingediende prijzen marktconform waren… we kregen telkens heel snel antwoord.”

Georges Volders: “De expertise van Ingenium zorgt ervoor dat wij de goeie keuzes kunnen maken op het vlak van scoping, planning en budget. We hebben die ondersteuning nodig, want zo’n grote projecten zijn niet onze corebusiness. Onze eigen experten hebben er de tijd niet voor naast hun normale takenpakket, en ze zijn eerder ‘beheeringenieurs’. Een project als Reinvent The Workplace heeft nood aan projectingenieurs, die weten hoe ze dat moeten aanpakken en helemaal mee zijn me de nieuwste wetgeving en normen. Ze zijn daar veel efficiënter in dan wij.”

Géraldine Prévinaire: “Op het einde van het project zullen we in Brussel 2 gebouwen hebben die minstens 20 à 25 jaar voor 100 procent zullen voldoen aan de Brusselse milieuwetgeving. En ze zullen ook volledig gerenoveerd zijn, dus kunnen we zowel in het beheer als het onderhoud serieuze besparingen doen. Bovendien zorgen de nieuwe technologieën ook voor een heel grote verbetering van het comfort. Want de collega’s kunnen Reinvent The Workplace pas écht appreciëren en volop gebruiken, als de technieken goed werken. De aanpak van Ingenium om een gevoel van licht, comfort en gezonde lucht te creëren in onze nieuwe kantoren, was van een heel hoog niveau. Het zal er veel aangenamer werken zijn dan vroeger!"


Wat onze klanten zeggen

Bopro
Er is heel veel kennis bij Ingenium/Industrium over de diverse disciplines op het vlak van technieken. Maar dat is niet waarin ze écht uitblinken. Het zijn hun projectingenieurs die voldoende kennis hebben van ál die aspecten die het verschil maken.
Koen Willemsens

Koen Willemsens

Hoofd Projectontwikkeling

UZ Brussel
"De samenwerking verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na."
Sven Hebbelinck

Sven Hebbelinck

Diensthoofd Technische Dienst

Ipes
"Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA."
Wim Goethals

Wim Goethals

Technisch Directeur

UZ Leuven
"Ze zweven niet bóven onze mensen, maar ze staan ertussen."
Eddy De Coster

Eddy De Coster

Diensthoofd Technische Dienst

AZ Sint-Lucas Gent
"Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer."
Danny Van Hove

Danny Van Hove

Diensthoofd infrastructuur / Bouwcoördinator

Het Facilitair Bedrijf
"Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil."
Elvira Servaes

Elvira Servaes

Senior Projectleider, leidend ambtenaar der werken bij HFB, afdeling bouwprojecten