UZ Brussel

Sven Hebbelinck

Diensthoofd Technische Dienst

Sven Hebbelinck

UZ Brussel heeft een vloeroppervlakte van 136.000 m² en telt 721 bedden. Het deelt de technische installaties met de universitaire campus geneeskunde en pharmacie op dezelfde site. Sven Hebbelinck is sinds 2002 diensthoofd van de Technische Dienst.

Enkele jaren geleden schreven we een prijsvraag uit voor een raamovereenkomst voor een aantal engineeringopdrachten. Er waren 4 kandidaten en de opdracht werd begin 2018 aan Ingenium toegewezen.

"Wat meespeelde in onze keuze was de nadruk die Ingenium legt op kwaliteitszorg, zowel in de ontwerpen die ze maken als bij het bewaken van de budgetten. Maar wat er nog méér uitsprong, was de aandacht voor de éindfase van een project, wat wij commissioning noemen. Die wordt vaak stiefmoederlijk behandeld door een studiebureau, dat problemen dan afwentelt op de bouwheer zelf. Voor ons is het net belangrijk dat het studiebureau samen met ons en de aannemer via testen nagaat of alles uitgevoerd is zoals het werd ontworpen, en werkt zoals voorzien in de plannen. Dat Ingenium een apart team heeft voor commissioning geeft ons die zekerheid.”

We hebben in die 3 jaar al diverse projecten samen met Ingenium aangepakt. In onze energiecentrale moest een afstemming gebeuren tussen onze WKK en de stookketels, en daarna heel het traject dat daar stroomafwaarts achter zit met diverse onderstations. We hebben ook een nieuwe installatie voor sanitair warm water geplaatst en een nieuwe koelcentrale op ons beddenhuis. Ingenium heeft ons ook bijgestaan bij de begeleiding en opvolging van een project voor de afdeling pharmacie, dat door een buitenlands studiebureau werd uitgewerkt. Er lopen een aantal verbouwings- en renovatieprojecten, enerzijds voor diverse laboratoria en anderzijds voor een nieuwe eenheid voor gastro-endoscopie. En we zijn bezig met de vernieuwing van de koeling van onze polikliniek.

Het gaat vooral om totaalopdrachten. Wij weten bij elk project in grote lijnen waar we naartoe willen. Ingenium helpt ons dan om dit conceptueel uit te werken en te engineeren. Daarna worden prijsvraagdossiers opgemaakt om de werken door onze huisaannemers te laten uitvoeren of te gunnen via overheidsopdrachten. De uitvoering van de werken wordt opgevolgd en op het einde is er die commissioning. Voor ons is het belangrijk dat Ingenium begrijpt waar wij heen willen. Dat is niet altijd makkelijk, omdat er nooit slechts één oplossing is voor een technisch probleem. Mijn eigen ingenieurs en experten hebben ook wel hun idee, en ideeën kunnen wel eens botsen. Maar wij moeten waken over het totaalplaatje van de technieken op de site, vandaag én in de toekomst.

"Ingenium moet de deelaspecten uitwerken, en daarbij kritisch meedenken en creatief zijn. Dat aanvoelen, om hun ideeën vorm te geven en ze daarna verder uit te bouwen in onze richting, daar zijn ze heel goed in."

Dat wij in een heel flexibele omgeving actief zijn, is voor externen niet altijd makkelijk. Voortdurend nieuwe inzichten krijgen en geregeld van gedacht veranderen, is in onze sector schering en inslag. Onze opdrachtgevers zijn medici, geen technici. Ze denken soms dat alles mogelijk is, en dat je ook op het laatste moment nog met een heel andere mening kunt afkomen. De coronacrisis zet dat nog eens éxtra op scherp. Terwijl een studiebureau vaak wil dat je eerst alles goed uitlegt, waarna ze achter hun tekentafel kruipen en enkele maanden later terugkomen met de oplossing. Die kan tegen dan echter alweer achterhaald zijn.

“Ingenium kent onze sector ondertussen goed genoeg om met die grote flexibiliteit om te kunnen. Ze doen er zeker niet moeilijk over als ze snel moeten inspelen op veranderingen.”

We werken uiteraard met diverse medewerkers van Ingenium samen, want onze talrijke projecten hebben verschillende projectleiders. Ik krijg van iedereen bij ons positieve commentaar op de samenwerking. Die verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na. Ze vertellen me ook dat ‘de klik’ er is, dat we op dezelfde golflengte zitten en samenwerken naar het zelfde doel toe. De mensen van Ingenium draaien niet rond de pot. Ze vatten de koe bij de horens en ageren to the point. Dat is wat wij willen en verwachten.

Wat onze klanten zeggen

AG Insurance
"Het is duidelijk dat Ingenium de markt goed kent, en weet wat er leeft in de sector."
Géraldine Prévinaire - George Volders

Géraldine Prévinaire - George Volders

Programme Manager Reinvent The Workplace - Head of Corporate Building

Ipes
"Energiezuinig denken is ingebakken in hun DNA."
Wim Goethals

Wim Goethals

Technisch Directeur

Het Facilitair Bedrijf
"Er was steeds ruimte om over hun voorstellen te discussiëren en naar alternatieven te vragen. Ze kijken vérder dan de situatie en houden rekening met hoe jij het wil."
Elvira Servaes

Elvira Servaes

Senior Projectleider, leidend ambtenaar der werken bij HFB, afdeling bouwprojecten

AZ Sint-Lucas Gent
"Ingenium is een ingenieursbureau met heel wat competentie en ervaring. Ze luisteren naar ons en houden rekening met onze wensen als bouwheer."
Danny Van Hove

Danny Van Hove

Diensthoofd infrastructuur / Bouwcoördinator

Stad Mechelen
"Het geeft vertrouwen dat ze weten waarover ze spreken. Als je een vraag stelt, krijg je er altijd een heel gefundeerd antwoord op."
Ighor Van De Vyver

Ighor Van De Vyver

Beleidsadviseur over het thema fossielvrije warmte en trekker van de warmtestrategie bij het team Klimaat

UZ Brussel
"De samenwerking verloopt vlot, Ingenium is goed georganiseerd en komt gemaakte afspraken steevast correct na."
Sven Hebbelinck

Sven Hebbelinck

Diensthoofd Technische Dienst