11 februari 2020

Kunnen LT-warmtenetten de warmtevraag van Antwerpen vergroenen?

Stad Antwerpen heeft als ambitie gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Warmtenetten vormen binnen het klimaatplan van de stad een kernmaatregel om de warmtevraag van de stad te vergroenen. 

Kunnen LT-warmtenetten de warmtevraag van Antwerpen vergroenen?

In dit kader bestudeert Ingenium in opdracht van stad Antwerpen en in samenwerking met BB de nodige aanpassingen om bestaande gebouwen aan te sluiten op een lage temperatuurwarmtenet.

Naarmate de industrie meer overschakelt naar hernieuwbare energiebronnen en zelf warmte recupereert, zal er minder restwarmte op hoge temperatuur beschikbaar zijn voor ruimteverwarming en de productie van sanitair warmwater. Het belang van lage temperatuurwarmtenetten zal hierdoor toenemen in de toekomst.

Deze lagere temperatuur kan gewonnen worden uit hernieuwbare warmtebronnen zoals bodemwarmte, zonnewarmte en riothermie (warmte uit het riool). Een lage temperatuurwarmtenet scoort ook goed op energie-efficiëntie, omdat het warmteverlies van het distributiesysteem een stuk lager ligt dan bij een hoge temperatuurwarmtenet.

De visie van Antwerpen is om de reeds geplande warmtenetten uit te breiden naar de bestaande bebouwing in de omgeving. De toepassing van lage temperatuurnetten naar de bestaande bouw vormt echter een specifieke uitdaging. In het overgrote deel van de gevallen zullen immers bijkomende maatregelen op gebouwniveau genomen moeten worden om minstens een gelijkwaardig comfortniveau te behouden ten opzichte van de huidige situatie.

In de uitgevoerde studie onderzoeken Ingenium (technisch) en Bureau Bouwtechniek (bouwkundig) zowel technisch als financieel welke aanpassingen nodig zijn aan de bestaande gebouwen om te kunnen aansluiten op een lage temperatuurwarmtenet. Hiervoor werden alle mogelijke bouwkundige en installatietechnische aanpassingsmaatregelen geïnventariseerd.

Deze aanpassingsmaatregelen vormen de bouwstenen waarmee de aansluiting van een gebouw op een lage temperatuurwarmtenet mogelijk wordt. Vervolgens werden deze bouwstenen gehanteerd om voor zeven reële stedelijke typegebouwen met diverse functies (collectief residentieel, kantoor en school) tot een aantal aansluitscenario’s te komen voor twee mogelijke warmtenet temperatuurniveau’s (40 °C en 60/65 °C).

De resultaten van de studie zullen als bron gebruikt worden voor het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van lage temperatuurwarmtenetten naar de bestaande bebouwing.

Contacteer onze energy & sustainability expert Joris voor meer info.