12 juli 2022

Grondige renovatie maakt grote zaal van Kursaal Oostende multifunctioneel

De grote zaal van het Kursaal in Oostende zal voor altijd de plek blijven waar Arno voor meer dan 2.000 zittende fans zijn slotakkoord bracht. Binnen dit haast mythische decor voert Ingenium een studie uit voor een ambitieuze reconversie. De opdrachtgever wil er in de toekomst een multifunctionele zaal van maken waarbij een zittribune van 1.480 personen flexibel en eenvoudig kan transformeren tot een vlakke vloer voor minstens 2.800 staande personen. Het niveau van het podium komt zo ongeveer 3 meter hoger dan vandaag, waardoor het staand publiek zicht op zee krijgt.

Grondige renovatie maakt grote zaal van Kursaal Oostende multifunctioneel

Ingenieuze techniek

Het uitgangspunt van elke ingreep is dat er zo weinig mogelijk menselijke tussenkomsten nodig zijn om de zaal om te bouwen. Naast enkele noodzakelijke menselijke voorbereidingen om de veiligheid te garanderen, zal één druk op de knop 144 elektrische motoren onder het podium en de tribune via 170 aandrijvingen de liften op en neer laten gaan, en ook de stoelen laten kantelen (opbergen en plaatsen). De verschillende liften zorgen ervoor dat het niveauverschil tussen de rijen – dat noodzakelijk is voor goede zichtlijnen bij een zittend publiek – wordt overbrugd wanneer er wordt omgebouwd naar een vlakke zaal. In die volautomatische beweging worden er 1.392 stoelen op de tribune automatisch opgeborgen. Dit zorgt ervoor dat de zaal flexibel kan geprogrammeerd worden: een zittend publiek op maandag kan op dinsdag worden afgelost door 2.800 staande personen voor een concert. Op woensdag kan een galabanket, een beurs of een receptie plaatsvinden, enzovoort.

Naadloze integratie

Dat ventilatie de laatste tijd door de coronapandemie een belangrijk aandachtspunt is geworden, hoeft geen betoog. Een toename met 1.000 personen – bij de ombouw van zittend naar staand – betekent vanzelfsprekend ook een enorme aanpassing aan de luchtgroepen. Er wordt gedetailleerd onderzocht hoe de bestaande luchtgroepen zo goed mogelijk kunnen worden gebruikt in de nieuwe situatie, en die waar nodig aan te vullen met nieuwe luchtgroepen om het tekort te dekken. Dat het interieur op veel plaatsen in de zaal beschermd is, zorgt uiteraard voor een extra uitdaging. De omvangrijke theatertechnische installaties moeten zorgvuldig worden ingeplant om de hoeveelheid afbraak en herplaatsen van bestaande technieken tot een minimum te herleiden. Voor het plaatsen van 26 liften in de zaal en 6 liften op het podium ontwierpen we een complexe 3D-puzzel. Die moet ervoor zorgen dat onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering tot een minimum worden herleid.