07 juni 2018

Ingenium assisteert Vlaamse overheid bij project ‘Kantoor 2023’

Onder de werknaam ‘Kantoor 2023’ hergroepeert de Vlaamse overheid de komende jaren een aantal kantoren in de Brusselse Noordwijk. Ingenium begeleidt Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid in het streven naar een project dat maximale duurzaamheid koppelt aan een flexibele, comfortabele en gezonde werkomgeving.

Ingenium assisteert Vlaamse overheid bij project ‘Kantoor 2023’

De ambtenaren die Het Facilitair Bedrijf (HFB) in Brussel huisvest, zullen in de toekomst een werkplek vinden in drie grote kantoorgebouwen: het Herman Teirlinckgebouw, het Hendrik Consciencegebouw en een derde gebouw dat nog moet worden bepaald. Dat laatste zal het Arenberg- en het Ellipsgebouw (beide einde huurcontract) en het Ferrarisgebouw (aan renovatie toe) vervangen. De Vlaamse overheid vermindert het aantal gebouwen onder meer om kosten en belastingen te drukken, samenwerking tussen entiteiten te bevorderen, specifieke infrastructuur maar eenmaal te moeten voorzien en efficiënter gebruik te maken van de voorzieningen. Het project omvat 2.600 werkplekken voor 3.900 ambtenaren. Ze moeten allen worden gehuisvest op maximaal 1 kilometer van het kruispunt Koning Albert II-laan – Simon Bolivarlaan.

Er wordt gestreefd naar een gebouw dat energieneutraal of zelfs energiepositiéf is en via maximale inzet van hernieuwbare energie een minimale impact op de omgeving heeft. Om de duurzaamheid van het project te meten, wordt gebruik gemaakt van het toegankelijkheidslabel en duurzaamheidsinstrument ‘GRO’. Bovendien dient in het ontwerp en de bouw rekening gehouden te worden met circulaire principes om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

In tegenstelling tot in veel andere projecten, treedt Ingenium in dit project niet op als klassiek ingenieursbureau voor de engineering van het gebouw. Vanuit een raamcontract met HFB begeleidt Ingenium dit project in de verschillende fasen van het veranderingstraject, met specifieke aandacht voor duurzaamheid, energieneutraliteit en onderhoud. Bij de evaluaties en onderhandelingen over de ingediende prijsoffertes adviseren we de bouwheer in het matchen van enerzijds hoge ambities en anderzijds realistische verwachtingen. Tijdens de uitwerking van het project volgen we de vastgelegde principes op. En ook tijdens de exploitatiefase zorgen we door middel van commissioning voor de bewaking van het programma van eisen.

Door deze manier van werken wordt een evenwicht gevonden tussen comfort van en voor de gebruiker, de duurzaamheid waaronder energieneutraliteit van het gebouw en de impact van veranderende wetgeving.  Een niet evidente evenwichtsoefening voor smart building experts.

Meer informatie kan verkregen worden via Wim Boone: wim.boone@ingenium.be - 050 40 45 30