Kazerne Dossin

Kazerne Dossin onderging een grondige facelift om uit te groeien tot een volwaardig memoriaal over de Holocaust.

De Vlaamse Regering wou een project realiseren voor een memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten in de Kazerne Dossin en omgeving te Mechelen.

De keuze voor de site is niet willekeurig. In de Kazerne Dossin werden – tijdens de Tweede Wereldoorlog – Joden en zigeuners verzameld om naar de concentratiekampen te worden gevoerd per trein.

Het gebouw is beschermd als monument en momenteel ingericht met appartementen, het stadsarchief en het Joods Museum voor Deportatie en Verzet.  Het is deze laatste vereniging die gebruiker is van het gerealiseerde project.  Het deel van de kazerne dat door deze vereniging gebruikt werd, onderging een grondige renovatie.  In dit deel zijn nu hoofdzakelijk de administratieve diensten worden ondergebracht.  Ook het geklimatiseerde archief heeft hier zijn plaats gevonden.  Aan de overzijde van de Kazerne, op de plaats van de vroegere stadsgevangenis, is het nieuwe Holocaustmuseum opgetrokken.  In de kelderverdieping is een cafetaria ingericht, het gelijkvloers is een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.  Op de hogere verdiepingen is het parcours van de permanente tentoonstelling uitgetekend.  Op de dakverdieping tenslotte is een bezinningsruimte en een klein auditorium voorzien.  Ingenium tekende voor de realisatie van de technieken waarbij moest rekening gehouden worden met het polyvalent karakter van de ruimte en de esthetische integratie van de technieken in het gebouw om het sobere karakter van de ruimtes volledig tot zijn recht te laten komen.

Voor dit project was Ingenium eveneens verantwoordelijk voor de opmaak en het opvolgen gedurende 1 jaar van het onderhoudscontract van het gebouw.

Meer informatie vindt u op: www.kazernedossin.be