Energieaudit en renovatie stookplaats, A.Z. Sint-Maarten

Ingenium heeft in opdracht van A.Z. Groeninge de stookplaats van haar Campus A.Z. Sint-Maarten in Kortrijk geoptimaliseerd. Er werd een voorstudie uitgevoerd waarbij verschillende mogelijke scenario's werden voorgesteld. De verwarmingsinstallatie werd vernieuwd met plaatsing van condenserende ketels en aanpassing van de warmtedistributie.