A.Z. Sint-Jan - pompstation afvalwaterzuivering

Vervanging van het zuiveringsstation door een pompstation afvalwater met aansluiting op de collector van Aquafin. Het bestaande pompstation was niet meer bedrijfszeker, vergde veel onderhoud en was moeilijk controleer- en onderhoudbaar.

Het bestaande waterzuiveringsstation was reeds jaren buiten dienst en moest worden weggebroken, gezien het gevaar van onstabiele vloeren en roosters.
Het nieuwe pompstation is van die aard dat het geïntegreerd is in een gebouw, toegankelijk met trappen en beloopbare RVS roosters, afsluitbare pompkamers en controle via een pompgemaalsturing, gekoppeld met het centraal gebouwenbeheerssysteem.

Daarnaast zijn de nodige sanitaire voorzieningen voorhanden zoals douche, lavabo, verwarming in een bijhorend bureel met het controle en elektrisch voedingsbord.