Cultureel centrum Zele “De Wiek”

Het ontwerp van het gemeenschapscentrum Zele kadert binnen het ontwikkelingsplan voor het Zandbergplein en het aangrenzende binnengebied.
Het programma omvat een theaterzaal met een vaste tribune voor 400 personen en bijhorende functies zoals een foyer en artiestenruimtes. Daarnaast is ook kantoorruimte voor de diensten cultuur en sport en een tentoonstellingsruimte voorzien. De zaal beschikt over een podium voorzien van alle faciliteiten voor optredens en theater.

Ingenium stond in voor de volledige technische uitrusting van het gemeenschapscentrum, zoals elektrische uitrusting (sterk- en zwakstroom), HVAC, sanitair, toneelverlichting, geluidsversterking en mechanische toneeluitrusting. Speciale aandacht is besteed aan het beheersen van de geluidsoverdracht tussen de theaterzaal en de aangrenzende technische ruimte.

In "De Wiek" zullen verenigingen terecht kunnen voor hun evenementen en er zullen ook concerten plaatsvinden.