Kunstacademie Turnhout

De stad Turnhout was reeds enige tijd op zoek naar een plaats om een nieuwe kunstacademie te realiseren. Liefst zou dit nieuwe gebouw de twee bestaande academies (muziek, woord & dans enerzijds en beeldende kunsten anderzijds) samenbrengen in één nieuwe school.

De ontwikkeling van de in het stadscentrum gelegen site Brepols bood hierin een ideale gelegenheid. Naast wonen en winkelen werd in het masterplan Turnova dus ook plaats voorzien voor de nieuwe academie.

De academie omvat de reconversie van twee waardevolle gebouwen van de drukkerij. Het als monument geklasseerd kantoorgebouw uit het interbellum herbergt de centrale functies van de school en een ruime polyvalente hal. Een fabriekshal met karakteristieke betonstructuur uit dezelfde periode werd gerenoveerd tot ateliers voor de afdelingen beeldende kunsten. In het nieuwbouwgedeelte zitten performante lokalen voor de afdelingen muziek, woord en dans.

Op technisch vlak zijn het dus drie onderscheiden gebouwtypes met elk zijn eigen specifieke kenmerken. Het was dan ook de grootste uitdaging om geen eenheidsworst af te leveren en voor elk van de gebouwdelen de meest toepasselijke oplossing naar voor te schuiven. Hierin speelt niet alleen het louter technische aspect een rol, maar evenzeer het esthetische. In een kunstacademie kunnen we het immers niet maken dat technieken op een manier worden aangelegd die het creatieve kader schaden. Integratie en synergie van techniek en architectuur zijn belangrijke aspecten waaraan Ingenium ook nu weer zijn volle aandacht heeft gegeven.