Melgeshof

Het zorgbedrijf van Antwerpen heeft geopteerd voor een volledige nieuwbouw bestaande uit een woonzorgcentrum  en service flats op de huidige site Melgeshof. Daardoor verloopt de verbouwing gefaseerd. Het woonzorgcentrum omvat 180 kamers  en 60 serviceflats uitgebreid met: een centrum voor kortverblijf met, een lokaal dienstencentrum, een ondergrondse parking voor 100 plaatsen en een centrale keuken. In een later fase worden er nog 50 service flats geplaatst, er wordt er een buurtrestaurant opgetrokken.

Bij de studie en het ontwerp van het woonzorgcentrum houdt Ingenium rekening met de groeiende vraag naar huiselijkheid en comfort om de overstap van de bewoners van uit hun thuis zo klein mogelijk te maken. Daarnaast heeft Ingenium ook oog voor de energie-efficiëntie. Door middel van een warmtekrachtkoppeling wordt er gezorgd voor een gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte. De vrijgekomen warmte wordt in eerste instantie aan het sanitair warm water afgegeven. De Luchtgroepen worden uitgerust met een hoogrendement warmtewisselaar. Verder wordt onderzocht om op de meest energievriendelijke manier voor topkoeling te zorgen gedurende de zomer.

Om energie te besparen worden de service flats uitgerust met ventilatiesysteem C , dat wordt geregeld in functie van de bezetting en vochtigheidsgraad van de ruimte.

Ingenium voerde voor het Melgeshof diverse energie- en duurzaamheidsstudies uit, waaronder haalbaarheidsstudies alternatieve energie, EPB-studies en bouwfysische simulaties. Vooraleer de installaties in dienst gesteld worden ondergaan deze een grondige functionele werkingstest (commissioning).

E-peil: 60    K-peil: 30