Assistentiewoningen Merelbeke

Aan de Hundelgemse Steenweg te Merelbeke wordt de bestaande kasteelsite Wisselbeke omgebouwd tot een nieuwe en moderne omgeving voor residenties in de ouderenzorg. Het bestaande neoclassicistische kasteel blijft behouden maar krijgt een interne grondige renovatie en wordt omgebouwd tot een gebouw met residentiële functie. De bestaande bijgebouwen zoals de koetshuizen worden afgebroken en maken zo ruimte vrij voor een nieuwbouwvolume dat aangebouwd wordt aan het kasteel. Het geheel zorgt voor een duurzame ontwikkeling gericht op de ouderenzorg en comfortabel wonen in een zeer mooie omgeving.
Er wordt gestreefd naar een zeer duurzame omgeving. Dit start reeds bij de omgeving zelf (de kasteeltuinen) met hun uitgestrekte groene karakter en aanwezigheid van talrijke hoogstambomen. Het bewaren van deze groene omgeving zorgt reeds voor een eerste stap in het duurzaamheidsverhaal. De bomen, in volle bloei tijdens de zomermaanden, zorgen immers voor een degelijke zonnewering en aangenaam comfort , waar tijdens de wintermaanden, ten volle van de laagstaande zon kan geprofiteerd worden als warmtewinsten voor het gebouw.
In tweede instantie werd aandacht besteedt aan het creëren van een degelijke buitenschil. De nieuwbouw krijgt een K28. Voor het kasteel zelf zijn er, gezien het beschermde karakter van het gebouw, geen K-peil eisen; echter werden wel ingrepen gedaan tot het verbeteren van de buitenschil door het voorzien van dakisolatie en het vervangen van het schrijnwerk.
Op technisch vlak werden de nieuwe installaties geoptimaliseerd en aangevuld met een zonneboiler en PV-installatie. Dit in kader van een duurzame opwekking voor warmte en elektriciteit. De zonneboiler, een systeem werkend op hoge regimes, maakt het zo mogelijk om op een duurzame manier sanitair warm water op te wekken. Een belangrijk issue met het oog op comfort in woon- en verblijfsfuncties. De verblijven behalen een gemiddeld E-peil van E48.
Totaal bouwbudget: ca. 4.700.000 EUR (excl. btw)