Plantin Moretus museum - uitbreiding

Het Museum Plantin-Moretus heeft een zeer belangrijke collectie oude tekeningen en grafiek van Antwerpse meesters van de 16de tot 18de eeuw.  Om deze kostbaarheden in ideale omstandigheden te bewaren werd een nieuw depot gebouwd. Ingenium zorgde ervoor dat er een perfect evenwicht is ontstaan tussen de 3 partijen: collectie – gebruiker – gebouw.

Het complex Plantin-Moretus is uniek. Het is wereldwijd de enige drukkerij-uitgeverij uit de 16de/17de eeuw die bewaard bleef met uitrusting en woning.  Vandaar dat het is opgenomen op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO.

Het Museum Plantin-Moretus heeft een zeer belangrijke collectie oude tekeningen en grafiek van Antwerpse meesters van de 16de tot 18de eeuw.  Daarnaast bezit het nog heel wat andere curiosa die te maken hebben met de drukkunst.  Om al deze kostbaarheden in ideale omstandigheden te bewaren werd een nieuw depot gebouwd.  In dit depot worden deze zaken opgeslagen in de beste klimatologische omstandigheden zodat ze zo lang mogelijk voor het nageslacht bewaard blijven. 

De nieuwbouw beschikt ook over een leeszaal waar dezelfde klimatologische omstandigheden heersen als in de depots, maar waar bovendien de bezoekers in een comfortabel klimaat kunnen vertoeven in een ruimte met grote architecturale waarde.  Ingenium zorgde ervoor dat er een perfect evenwicht is ontstaan tussen de 3 partijen: collectie – gebruiker – gebouw.