Grand hotel Knokke

Het complex Grand Hotel Knokke, bouwjaar eind jaren 80, bestaat uit ca. 110 appartementen. Momenteel worden deze verwarmd door middel van individuele niet-condenserende open gaswandketels bouwjaar eind jaren 80 welke zijn opgesteld in de bergingen van de appartementen. De huidige schouwen in de schachten zijn niet aangepast om te werken met moderne gesloten condenserende gaswandketels.

Ingenium heeft enerzijds in detail de mogelijkheid onderzocht om nieuwe rookgaskanalen te plaatsen in bestaande schachten, traphallen en zelfs tegen de achtergevel en anderzijds de mogelijkheid om te werken met lucht/lucht warmtepompen onderzocht. De 4 meest voorkomende situaties zijn onderzocht, er is immers een mix tussen vloerverwarming, verwarming met radiatoren, elektrische sanitair warm water productie en gasgestookte sanitair warm water productie.