VEB - Potentieelscan ZNA Middelheim

Het Vlaams Energiebedrijf heeft Ingenium aangeduid als consultant voor het uitvoeren van diensten in het kader van energieefficiëntie  voor de klanten van het Vlaams Energiebedrijf. Dit kan gaan over het uitvoeren van een energiestudie (energieaudit, potentieelscan, conditiestaatmeting volgens NEN2767, haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie…) en het beantwoorden van specifieke kleinere klantvragen (ter plaatste bij de klant of via e-mail) t.a.v. inhoud, opvolging en economische elementen van de energiestudies. In het kader van deze raamovereenkomst treedt het Vlaams Energiebedrijf op als aankoopcentrale voor de aanbestedende overheden die bij het Vlaams Energiebedrijf klant zijn.
Ingenium voerde een potentieelscan voor energiebesparende maatregelen uit voor ziekenhuis ZNA Middelheim Antwerpen (67.000 m²).