Bibliotheek en stadsarchief Turnhout

De stad Turnhout breidt zijn culturele campus rond CC De Warande verder uit met een bibliotheek en het stadsarchief.  Ingenium houdt het comfortabel voor de gebruikers.

De bibliotheek krijgt hiermee opnieuw zijn plaats in De Warande.  Het ontwerp van WIT architecten zorgt voor een open leefwereld in de bibliotheek.  Ingenium realiseert hierin een comfortabel binnenklimaat met respect voor de architecturale waarde.  Een sterkte van Ingenium.

Het stadsarchief krijgt zijn voornaamste ruimtes onder de grond.  Daar zitten ze op vlak van klimaateisen ook het best.  De ondergrond heeft immers een bufferende werking op het klimaat. Ingenium heeft ervoor geijverd om de zeer strenge comforteisen die werden vooropgesteld voor de archieven af te zwakken.  Dit heeft positieve gevolgen voor de investeringskost, de onderhoudskost en het verbruik van de installaties.