Lotus Bakeries, Lembeke

Nieuwe productiehal

In november 2017 zijn de technieken van de nieuwe derde productiehal voorlopig opgeleverd. INDUSTRIUM nam hier, net zoals voor P1 en P2, het ontwerp en de opvolging van de speciale technieken voor haar rekening, met hoofdzakelijk nutsvoorzieningen, HVAC, sanitair, elektriciteit en sprinkler als technieken.

Deze derde productiehal beslaat ca. 7.500 m² en is qua technieken voorzien voor verschillende productielijnen voor het voorbereiden, bakken en verpakken van speculoos. In 2017 is gestart met één lijn voor speculoos en daar is in de zomer van 2018 een tweede lijn bij gekomen. Die was nodig om op een efficiënte manier te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar speculoos.

In 2019 is gestart met de aanpassing van de bedrijfskantoren die in de loop van 2020 worden opgeleverd.

Energiestudie

Voorafgaand aan het ontwerp van de technieken is, eveneens door INDUSTRIUM, de energiestudie opgemaakt die noodzakelijk is voor het bekomen van de milieuvergunning. In een energiestudie dient aangetoond te worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, m.a.w. dat er gewerkt wordt met de Best Beschikbare Technieken (BBT). Verder moet de exploitant in de energiestudie aantonen dat energie-efficiëntere installaties die beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die extra kunnen genomen worden om de energie-efficiëntie van de inrichting te verhogen, een IRR van minder dan 15% na belastingen hebben.

Speciale aandacht is hierbij besteed aan een belangrijke verbruiker, namelijk de industriële koelinstallaties. Rekening houdende met de verhoogde behoefte van P1 en de werkelijke behoefte van P2, is de bijkomende koelinstallatie voor P3 zo ontworpen dat een zo hoog mogelijke EER (Energy Efficiency Ratio) kan gehaald worden.

Ondertussen is INDUSTRIUM ook gestart met het ontwerp van de technieken voor de kantoren vooraan aan de Gentstraat te Lembeke. De kantoren waarin op heden de verkoop, marketing en IT van Lotus Bakeries gehuisvest zijn, worden tegen ca. het tweede kwartaal van 2019 volledig vernieuwd.

Ingenium onderzocht vooral grondig deze mogelijkheden: elektrificatie van ovens, gebruik restwarmte, elektrische boilers, warmtepompen.