Energieaudit Sint-Pietersabdij Gent

De St.Pietersabdij in Gent is toe aan een renovatie.  Hiervoor wordt een masterplan ontwikkeld waarbij de invulling en mogelijke uitbreiding wordt bekeken.  Als onderdeel van het masterplan wordt een energieaudit uitgevoerd, die zowel de bouwkundige als de technische optimalisaties bestudeerd.

Deze energetische haalbaarheidsstudie heeft als doel optimalisaties in thermische isolatie, energieprestatie, binnenklimaat en waterbeleid te formuleren met inachtname van het monumentalekarakter van het gebouw. Zo worden installatietechnische en bouwtechnische voorstellen gemaakt met formulering van na te streven U-waarden, financiële berekeningen en terugverdientijden.

Bij de uitwerking van de geselecteerde energiebesparende voorstellen werd het behoud van de erfgoedwaarde vooropgesteld. Zo kan wanneer bijkomende isolatie aangebracht wordt, een risico ontstaan op condensatie van de aanwezige luchtvochtigheid op ongewenste plaatsen. Waar relevant werd dan ook de bouwfysische impact beschreven van de maatregel en zijn oplossingen/aandachtspunten geformuleerd om schade te voorkomen.