UZ Gasthuisberg Leuven - comfortsimulaties zonnewering

UZ Leuven wou voor hun oudste verpleegafdelingen (fase 2 en fase 3) de installatie van zonnewerende technieken evalueren.

Dit om de problemen rond oververhitting op een kostenefficiente manier aan te pakken en het comfort van patiënten en personeel sterk te verhogen. Om het zomercomfort te evalueren werden 2 patiëntenkamer gesimuleerd.
Via de software Design Builder werd vooreerst de bestaande situatie (as-is) als basisinstallatie in kaart gebracht.
Via verschillende scenario’s werden het aantal overschrijdingsuren geanalyseerd alsook de pieklast en binnentemperatuur.
De optie om enkel raamfolie toe te voegen werd naast de opties om de bestaande doeken te vervangen door nieuwe doeken, zowel manueel bediend als geautomatiseerd geplaatst.
Vanuit deze resultaten kon UZ Leuven een kosten baten analyse maken en die aan alle interne betrokken gefundeerd presenteren.