Psychiatrisch centrum Bethanië

Dit psychiatrisch ziekenhuis omvat naast de 80 bedden T en 40 plaatsen td, therapiezalen, isolatiecellen, het administratief gedeelte en de bezoekerscafetaria. Naast de technische uitrustingen, zijnde HVAC, sanitair, elektriciteit, sterk- en zwakstroom en de lift, heeft Ingenium ook de studie gedaan voor de integratie in het HS- en LS-netwerk, gas- en waterdistributie. Verder werd het gebouwenbeheersysteem geïntegreerd in de bestaande installatie van het domein. Ingenium heeft ook de studie uitgewerkt voor de gedeeltelijke productie van sanitair warmwater met een zonnewarmterecuperatiesysteem via leegloopzonnecollectoren. Verder is voorzien in opvang hemelwater met distributie in het gebouw voor spoeling van de toiletten.