haalbaarheidsstudie Kasteel van Leut

Het kasteel van Leut dat inmiddels in bezit is van Toerisme Vlaanderen krijgt een nieuwe bestemming.
Het gaat de komende jaren gerestaureerd worden.

 

De haalbaarheidsstudie die Ingenium uitvoert dient aan te tonen in welke staat het kasteel zich bevindt en wat mogelijk is om het energetisch te optimaliseren.

Deze studie maakt een inschatting van de investeringskosten die nodig zijn om de site te voorzien van hernieuwbare warmte die wordt opgewekt door middel van warmtepompen.
Dit wordt in twee scenario’s bekeken: de bestaande toestand van de gebouwen en na een grondige energetische renovatie. 

Tot slot wordt een inschatting gemaakt van de kost van installaties voor ventilatie en sanitair warm water.