Ingenium Group is het huis van lifecycle- en energy efficiency ingenieurs die duurzame en energie efficiënte concepten verkennen, ontwikkelen en optimaliseren voor de gebouwen van morgen. We bestaat uit twee afzonderlijke maar toch complementaire divisies: Ingenium en Industrium.

Ingenium brings buildings to life, for life.  We geloven dat we van de wereld een betere plek kunnen maken. Door intelligente technische installaties te ontwikkelen voor de gebouwen van morgen. Dat doen we zoals alleen Ingenium dat kan: simply ingenious. De noden van de gebruiker en de total cost of ownership staan steeds centraal. Dat laat ons toe om comfortabele leef- en werkomgevingen te creëren, in intelligente gebouwen die optimaal functioneren, een volledige levenscyclus lang.

alt foto

Industrium rethinks energy for more efficiency. We verbeteren bedrijfsprocessen door de energie-efficiëntie te optimaliseren. Een iets meer pragmatische aanpak: onmiddellijke toepasbaarheid en onmiddellijke resultaten - dè oplossing voor concurrerende bedrijven (industrie, logistiek en retail). Een lean en mean georiënteerde aanpak die leidt tot verhoogde duurzaamheid en een hogere winst.

alt foto