De Ingenium group is een ingenieursteam dat zich gespecialiseerd heeft in technische uitdagingen in de gebouwde omgeving. Onze ingenieurs zijn gepassioneerd door vraagstukken over duurzaamheid, energie en comfort in gebouwen. Wij bedenken oplossingen voor veilige en betrouwbare technische installaties, binnen economische randvoorwaarden. Goesting en betrokkenheid is wat onze ingenieurs typeert.

De Ingenium group bestaat uit 3 zusterbedrijven nl., Ingenium, Industrium, Electrium, en stelt meer dan 100 medewerkers te werk. De bundeling van de krachten geeft grote voordelen voor onze klanten op het vlak van een volledig dienstenaanbod door kennis-en expertisedeling.

Ingenium

Ingenium geeft als onafhankelijk ingenieursbureau de toekomst duurzaam vorm. We bestuderen, adviseren, ontwerpen en optimaliseren de bouwfysische kwaliteiten en de technische installaties van gebouwen, individueel en op site- en wijkniveau. Het resultaat? Gebouwen die energiezuinig, duurzaam en intelligent zijn, met nulenergiegebouwen als ultiem doel.

alt foto

Industrium

Industrium is gespecialiseerd in energieprojecten in de industrie en de retailsector. We voeren audits uit waarbij we de energie-efficiëntie meten en doen volledige engineering van de speciale technieken (HVAC, industriële koeling, data- en communicatietechnologie, beveiliging, elektriciteit, verlichting,…).

alt foto

Electrium

Electrium verleent advies over de productie en distributie van elektrische energie en voert kabel- en kortsluitberekeningen uit. Zo verhogen we de bedrijfszekerheid, veiligheid en beschikbaarheid van elektrische installaties.

http://www.electrium.be/