Certificaten

Code of conduct datacenters

Sinds 2010 is Ingenium ‘Code of Conduct for Data Centres Endorser’, een label dat door de Europese Commissie wordt uitgereikt. Door de toenemende digitalisering wordt verwacht dat het elektriciteitsverbruik in datacenters – door servers, ICT-apparatuur, koel- en elektrische installaties – in de toekomst sterk blijft stijgen. De Code wil daarom de energie-efficiëntie in datacenters maximaliseren om de CO2-emissies en de druk op de nutsvoorzieningen te beperken. Minstens even interessant is dat toepassing van de Code ook de Total Cost of Ownership van het datacenter vermindert. Door kennis van energietechniek en van ICT-apparatuur te combineren, komt Ingenium tot het beste resultaat. We verbeteren de energie-efficiëntie zowel bij auditing van bestaande als bij engineering van bestaande en nieuwe datacenters en volgen ook het energieverbruik op tijdens de exploitatie.

alt foto

BREEAM

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method – evalueert en quoteert de duurzaamheid van bouwprojecten. Voor diverse criteria, verdeeld over negen categorieëen, wordt afgetoetst in welke mate het gebouw beter scoort dan de wettelijke regelgeving en de standaard marktprestaties. De verkregen classificatie – die gaat van ‘pass’ tot ‘outstanding’ – laat toe om het gebouw op een objectieve manier met andere gebouwen te vergelijken. Een goede BREEAM-score verhoogt de waarde van uw bouwproject op een duurzame manier. Ingenium kan u hierbij adviseren u. 

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).
The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.

alt foto

MVO

Ingenium wil een voortrekker zijn in het formuleren van duurzame oplossingen in gebouwtechnieken. Bij onze klanten, onze medewerkers, de lokale gemeenschap én de brede maatschappij willen we het verschil maken. Waar acties vroeger organisch groeiden, worden ze sinds 2016 onder impuls van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen gestructureerd, uitgebreid, en extern bekendgemaakt. Voor elk van de 10 thema’s van het VCDO ondernemen we per kalenderjaar minstens 1 actie, telkens gekoppeld aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Als onafhankelijke deskundigen bij de jaarlijkse evaluatie het resultaat van elke actie gunstig beoordelen, ontvangen we een jaarcertificaat. Wie gedurende 3 jaar acties realiseert binnen elke VN-duurzaamheidheidsdoelstelling ontvangt bovendien van Cifal Flanders / UNITAR het internationaal erkende UNITAR-certificaat.

alt foto